Тайни и загадки

Измама ли е, че библейските личности са живели по 900 години?

Според Библейските хроники, древните са живеели стотици години. Най-възрастният човек е Матусал. Но дали това не е една илюзия нарочно поставена в древната книга?

В „Битие“ е описан като VIII-то поколение от Създаването на света. Или казано накратко: Дядо на Ной, син на Енох – бащата на Ламех, който доживял 969 години. 

Преведено днес името означава: „Този, който умре – идва то“. Можем да приемем, че името е описателно на символ за дълголетие. 

И тъй като живял дълго, този персонаж е описан подробно в някои извънбиблейски религиозни текстове. Въпросът е: Къде тук е измамата?

Първото му дете се ражда на 187 годишна възраст, след това живее още 782 години – като му се раждат още синове и дъщери. Къде тук е измамата?

Всички тези цифри и сметки, събуждат у съвременния човек доста въпроси. Как е възможно днес в новото технологично време човек да постигне това? Въпреки многото явни и тайни учения дадени за развитието на човека.

Дали само чрез издигане на вътрешните потоци и концентрация в енергийните центрове или пък с благословията на самият Святий дух? 

Възможно ли е такова чудо?

Истинските отговори се съдържат в самите нас, а там вътре са и въпросите. Наблюдаващият себе си човек, ще открие това което го докосва най-силно. 

Добре е изследването на казуса да се съсредоточи във верните разсъждения и може да се съзре как изчисленията в описите на предпотопните учения изземат вниманието, като някакво чудо.

А това времетраене пренася нашето съзнание на друго ниво със силата на нашето въображение. 

Но това понякога не върши работа, защото може да е неистина по отношение на истината. Магията на цифрите и добрата математика са спасявали човешкият род откакто свят светува, но биха могли и да го заблудят. 

Един от стожерите на живота е правилното изчисление, така то дава и движеща експертиза за живота на Земята преди и сега. 

Хората са правили планове за какво ли не, така е и решено да се записва и дата на раждането, също и на създаване на материални и нематериални обекти. Нуждата през времето подсказва на човешкия гений създаването на годишния календар.

Има различни видове описи и водене на родословно дърво, годишни и времеви промени, които присъстват в различни библейски текстове.

В някои от предишните писания и календари, опис за изминалото време, се е водил според циклите на лунния календар или дори на клинописи, ако се върнем и по-назад.  

В процеса на изследването можем да забележим разлика как годините на персонажът Матусал са изчислени по някакъв друг начин, а именно:


Близо хиляда години, които е живял този древен праотец са описани не по сегашният Грегориански календар, който дава опис на времето по ден, месец и година.

И ето как изчислението, 969 години са изживяни от Матусал е хроникирано по месеци.

Вижте сега и другата гледна точка. Изчисленията са безпогрешни: 969:12=80,75. 

Това означава, че Матусал е живял около 80 наши години 

На 187 годни се ражда първият му син – 187:12=15,59. Това говори, че доста рано са го оженили, на близо 16 години. Явно традицията тогава е била такава. 

През оставащите 782 години, той е имал и други чеда. 782:12=65,17 Явно в следващите 65 годни, след рождеството на първородния си син Ламех е имал и още деца.

Спорът дали математика може да победи легендите за библейските столетници тепърва се разгаря в религиозните общности, които отстояват ортодоксалната позиция.

НП/ЙГ