Видео

Извънземните и тайните общества. Епизод с проф. Лъчезар Филипов

През последните години се появява все повече информация, че правителствата на някои държави са ангажирани в свръхсекретна дейност по изучаване на извънземни технологии и контактите с извънземни цивилизации. Изследователи настояват, че само лаици могат да се съмняват в това.

Всички улики и по-специално получените в САЩ документи чрез Закона за свобода на информацията, сочат, че в света се провежда безпрецедентна по своя мащаб и значение политика на секретност по въпросите на НЛО.

Каква е причината хората да бъдат въвеждани в заблуждение за наличието на улики относно присъствието на извънземни цивилизации на Земята? Ексклузивен епизод със специалното участие на проф. Лъчезар Филипов.