Тайни и загадки

Къде изчезва Леонордо за две години, си остава загадка

Един от най-забележителните инциденти на нещо или някой извън времето си е странният случай на един от най-големите гений в историята – Леонардо да Винчи.

Животът на Леонардо да Винчи

бил документиран. Знаем къде е роден. Но какво друго имаме на длан?

Знаем историята на семейството му. Знаем за образованието му, къде е живял, къде е пътувал, с кого е пътувал, от началото до самия край.

Но за две години – от 1476 до 1478 г., Леонардо изчезва. Има празнина в документите. Нищо не се знае за това къде е бил или какво е правил.

През цялата история имаме невероятни умове, които внезапно се появяват със знание. Знание, което не би трябвало да имат.

Но собствените творби на Леонардо, открити в Кодекс Арундел, който днес се намира в Британския музей, дават следа. Самият той казва, че отишъл в пещера.

Какво е правил там?

В допълнение към загадката, историческите документи показват, че производителността на Леонардо радикално се ускорила, след като отново се появява през 1478 г.

Хората спекулират, че Леонардо Да Винчи, заради всички свои напреднали идеи, може да е получавал информация от ментор от друго измерение.

Младият художник и скулптор направил поразителен напредък в науката – анатомия, математика, музика, биология, картография, геология и инженерство.

Дори правил въздушни карти

на италиански градове. Добре документиран живот, обстоятелствени описания, дневник и отчети, разкриват всеки детайл от живота и работата на човека.

И след това, празнина от точно две години, където всичко е тъмнина, последвана от епоха на научен и технологичен пробив, несравним в човешката история.

Дали Леонарсо не е посетил друго време?

Този въпрос измъчва и днес учените, който изследват работата на гения.

Видял е например летящи машини. Не знаел какво са или как са направени, но ги видял във въздуха. Излиза от пещерата, взима лист, перо и започва да рисува.

Неща като танкове, хеликоптери и летящи машини, може да са информация, която Да Винчи е открил внезапно в друг времеви континиум.

Сякаш някой идва и дава нещо. Или може би е естествен резултат от добре обмислена програма за иновации?

Внезапният скок на Леонардо в науката и технологията няма да се повтори отново чак до ХХ-ти век. Вие имате ли решение на тази влудавяща ума загада? Защото учените гадаят и до днес.

НП