България

КАК ДА ГЛЕДАМЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ЕНЕРГОТЕРАПИЯТА?

Д-р Виолета Ботева е дипломиран лекар, но лекува с методите на нетрадиционната медицина. Виолета Ботева от дете задържа с “магнитните” си длани тежки метални предмети и ги държи отвесно във въздуха като същински илюзионист.

През 2002 г. е приета за член на Световната федерация на лечителите със седалище във Великобритания. Самата тя работи до 2004 година в Лондон и Девън.

Стойчо Керев: Какво се случва с медикаментозната терапия днес?

Д-р Виолета Ботева: Философията на медикаментозната терапия е в дисонанс и в антагонизъм с начина, по който нашето тяло отреагира и оздравява, когато има наличие на болестно състояние. Това е от една страна.

От друга страна, всъщност прилагане на медикаментозна терапия, единствено и само на лекарственото лечение, според мен осакатява медицинската професия, защото от една страна, няма никаква креативност и съзидателност в творческия процес, прилагайки просто медикаменти, единствено и само медикаменти.

Д-р Виолета Ботева
Д-р Виолета Ботева

Стойчо Керев: Обяснете какво значи това?

Д-р Виолета Ботева: Преди няколко години присъствах на един международен форум. Конгрес по интегративна медицина, в който бяха изнесени ужасяващи факти.

Те бяха изнесени от представители на Световната здравна организация. Минимум 37% от заболяванията на хората, които са граждани на Европейския съюз, са от страничните ефекти на лекарствата. Но има и друго. Аз самата, откривах богатите възможности на биолечението и те се изразяваха в значими клинични резултати.

Стойчо Керев: И това не е опасно за пациентите?

Д-р Виолета Ботева: В никакъв случай енергията не може да навреди на нито една здрава клетка или тъкан. Напротив, тя предизвиква промени както в тялото, така и в психиката на човек.

Предлагаме на вашето внимание цялото интервю.