България

Как да изградим истинско самочувствие и развием личната си харизма?

Как изглежда истинското самочувствие? Какво ни помага да развием личната си харизма и дали е възможно?

Има множество погрешни схващания по този въпрос

Често пъти хората си мислят, че то е продукт наши конкретни постижения, на притежаването на хубави вещи или на начина, по който изглеждаме. 

Някои хора се опитват да изградят самочувствието си чрез позитивни мисли.

Но в и двата случая резултатите са неустойчиви и изкуствени. Ами ако начинът, по който изглеждаме, се промени, или пък ако не постигнем целта си? 

Изкуственото самочувствие често пъти се крепи на одобрението на другите. Но има друг вид самочувствие, което е достъпно за нас. То се култивира отвътре и може да бъде занесено навсякъде, където ходим. 

То изисква да забравим навика да се опитваме да впечатляваме другите и да търсим одобрението им, колкото и котра-интуитивно да е това за нас. 

Необходимо е да свалим маската и да приемем несигурността, смелостта и уязвимостта в нашите обятия. Когато направим това, ще открием истинското увереност. 

Още кодове

На английски думата увереност (confidence) произлиза от латинската дума confidere, което означава „имай пълно доверие“. 

Ние се учим да се доверяваме на себе си и да вярваме в стойността си, вместо да се опитваме да я намерим извън нас. 

Не е нужда да заслужим или да се молим за стойността си. Не е нужно да сме различни, за да сме достатъчно добри. 

Когато осъзнаем това ще усетим как се заражда една по-силна и дълбока форма на доверие и увереност в самите нас. 

Колкото повече се отдалечим от историите, които разказваме на другите, за да ги впечатляваме, толкова по-голямо доверие имаме в дълбоката си същност, която изгрява пред света. 

Този вид увереност не е отделна от нас, тя не зависи от нищо и от никого. Ние не можем да я изгубим. Тя е непреклонна. Това е истинската увереност. 

А там някъде се крие и ключът към усъвършенстването на личната ни харизма.