Съзнание

Как да разбираме лесно и си служим със „Закона за привличането“?

„Законът на привличането“ е идея, която се фокусира върху проявяването на това, което искате. Каква е разликата между това, което иска вашият ум/его и това, което иска сърцето ви? 

Ето как всъщност действа Закона за привличането.

Не привличаш това, което искаш, а това, което си. 

За да постигнете това, което искате, трябва буквално да бъдете това нещо. Ако искате да сте слаби, работите ли върху това?

Не става така лесно ‒ искам нещо, значи трябва да фокусирам цялата си енергия и внимание върху него докато не го получа.

Не става така. Вместо това трябва да насочим нашата енергия, намерение [по Кастанеда – „да възнамериш“ Б.пр.] и внимание към това да бъдем онова, което искаме.

Много помага, ако това е истинското желание на нашето сърце, а не само нещо, което искаме. 

Но ако нямате това, което винаги сте искали, как да действате така, сякаш го имате? Ами можете да видите, че вече имате всичко, от което имате нужда, да изпитате  благодарност за това и да започнете да живеете така, сякаш вече имате всичко, което винаги сте искали? Защото не привличате това, което искате, а това, което сте. 

Когато само си мислиш за това какво искаш, или какво нямаш, или колко силно го искаш, ти всъщност изпращаш на Вселената посланието, че го нямаш. 

Когато си представяте това, за което мечтаете, вие не само се виждате като част от тези мечти, но и можете да задържите чувство на благодарност за тази мечта.

Нещата не се свеждат до това просто да мислиш за това, което искаш посредством ума си и само да си го представяш ‒ с ума си.

Трябва и да го чувстваш и да вярваш с цялото си сърце, че вече го имаш и да потвърждаваш своята благодарност, че го имаш, с широка усмивка на лицето си. 

Важно е да разберете, че душата получава това, от което именно тя се нуждае. Ако червеното Ферари го иска вашия ум/его, ако то няма да служи в еволюцията и растежа на вашата душа, тогава може и да не го получите.

Трябва да разберете какво наистина искате в живота си? Ако сега не сте щастливи, дали материалните притежания ще ви направят щастливи? 

Премахнете съмнението. Не може да сбъркате като първо изразите благодарност към Вселената. 

След като размислих за своите действия, съмнения и за чувството, че съм жертва, след като ги видях такива, каквито са, след като ги приех и ги оставих да си отидат, след като се заех с работа по това, което наистина искам, вместо да се занимавам с онова, което не работи ‒ всичко се промени. 

Затова се запитайте: „Какво искаш? Кой искаш да бъдеш? Какво ще ти послужи?“, защото „Не привличаш това, което искаш ‒ привличаш това, което си“.

The Fire From Within