Новини

Как фазите на Луната засягат нашия живот

Луната и нейните фази са били дълбоко почитани и използвани за календар от много култури и религии. Някои празници все още се празнуват спрямо нея.

Например, Великден се празнува в първата неделя, след първото пълнолуние и след пролетното равноденствие.

Китайската Нова година се празнува на второто пълнолуние, след зимното слънцестоене.

Осемте лунни фази и тяхното значение за нас

Различните фази на Луната носят важен смисъл за живота ни, а осъзнаването на това е изключително важно.

Новолуние

Новолунието е първата фаза на лунния цикъл. Определя се като време за започване на нещо и ново начало.

Това време е предназначено за събиране на нашите мисли и планиране на мисията ни. Време за подготовка.

Мисията ни може да бъде всякаква – духовна, физическа и умствена. Независимо дали искаме да отслабнем или да се научим да свирим на нов инструмен.

Това е подходящият момент за да планраме постигането на целите си.

Изгряващ полумесец

През това време е важно да обявим своите намерения. Те могат да бъдат обявени пред близки и приятели или да бъдат записани на лист хартия.

Първа четвърт

Първата четвърт на Луната е първата фаза на действие в лунния цикъл. Това е времето, в което трябва да изпълним мисията си. 

Поощрява ни да посрещнем съпътстващите предизвикателства, независимо дали се чувстваме готови за тях или не. Възможно е да се вземат бързи решения, за да се постигне напредък в мисита.

Нарастваща Луна

Нарастващата Луна е времето, в което трабва да подобрим и напаснем плана си за действие. Трябва да се поучим от допуснатите грешки през първата четвърт и да израстнем.

Може да забележим, че мисията ни се нуждае от лека корекция. Какъвто и да е проблемът, сега е подходящ момент да се помисли върху него.

Пълнолуние

Фазата на пълната Луна е моментът, в който трябва да бъдем уверени в мисията си и да преминем през нея.

Тази фаза означава, че имаме само 2 седмици, за да постигнем целта си и да докажем, че имаме силата да я доведем до край. 

Намаляваща Луна

Това е времето, в което трябва да бъдем благодарни и да споделим своя напредък с хората, които ни подкрепят.

Последна четвърт

Това е лунната фаза, в която трябва да се отпуснем и да простим нещо на някого, който сме сметнали, че ни е наранил или попречил по някакъв начин.

Това е първият етап от подготовката за новото начало.

Залязващ полумесец

Тази фаза на лунния цикъл е предназначена за почивка, релаксация и възстановяване.

Източник: The Spirit Science