Здраве

Какви са предимствата на живота като необвързан?

Вече десетилетия необвързаните хора са били обект на стереотипи и маргинализация както от обществото, така и от социолозите.

Постоянно ни се повтаря, че те са нещастни същества в ужасни и само бракът би им донесъл щастие.

Но нови дългосрочни проучвания показват, че това въобще не е близо до истината.

Те показват, че хората не са по-щастливи след като се сключат брак. Проучванията показват и че здравословното състояние на необвързаните хора е значително по-добро.

Но каква може да е причината? След анализа на стотици хиляди хора от над 30 държави, социологът Елиаким Кислев формулира следните изводите:

Необвързаните са по-социални.

Те поддържат по-добри отношения с приятелите и семейството

Според проучванията, необвързаните хора са най-социалните, последвани от тези, които са минавали през развод, раздяла, двойки и женени, в този ред.

Причината за това е, че необвързаните хора полагат повече усилия да поддържат взаимоотношения с приятелите, съседите и семейството си.

По-здравословен живот

Данните показват, че необвързаните хора спазват по-стриктен режим на хранене и са по-активни.

Ами самотата?

Мислите ли, че ако сте необвързани, ще остареете без никого до вас и ще бъдете ужасно самотни и нещастни?

Може би ако се ожените ще избегнете тази съдба?

Според Кислев необвързаните са малко по-самотни от женените. Но колкото по-остаряват, толкова по- самотни се чувстват женените.

На 60 годишна възраст самотните женени са с 50% повече отколкото на 30 годишна възраст.

Докато нивото на самотност на необвързаните се повишава много по-малко. И колкото повече напредва живота, толкова повече нивото им на самотност намалява, в сравнение с женените.

Ценности

Из цял свят, ценностите на стават постматериалистични и индивидуалистични. Хората все повече ценят свободата, творчеството, забавлението и новостите.

Традиционализма отстъпва мястото си на експериментирането с различни начини на живот.

Кислев установил, че женените хора се намират на последно място при четирите постматериалистични ценности – свобода, креативност, забавлението и изпробването на нови неща.

Според прочуването хората, които имат тези ценности са по-щастливи.

Разведените и неженените двойки значително повече оценявали тези ценности. А необвързаните се наредили по-напред при оценяването на свободата и забавлението.

Решения

25% от женените хора казали, че е важно за тях да взимат собствени решения и да са свободни.

Сред неженените 29% казали, че свободата на избор е изключително важна за тях.

Разликата не е голяма, но нека погледнем хората, които оценяват щастието си на ниво, над средното.

Сега разликата е 37% от необвързаните към 29% от женените.

Те също ценят постиженията в живота повече от женените и са по-задоволени от работата и професията си.

Проучването показва, че колкото повече разчитат на себе си, толкова по-малко негативни емоции изпитват, докато при женените хора и двойките тази зависимост е обърната.

Дискриминация

Според повечето проучвания, проведени в САЩ и анализите на Кислев „неженените хора претърпяват 50% повече случаи на дискриминация от женените.“

Но въпреки това според проучванията необвързаните все още са по-щастливи.

„Дискриминацията вреди на живота на разведените, разделените или овдовялите с до 25% повече, отколкото на женените.“

Историята на необвързаните хора днес е много по-различна от старите истории за беди, нещастия и самота.

Необвързаните хора са най-често щастливи, високо образовани, здрави, поддържат връзка с другите, горди са от постиженията си и са устойчиви на предизвикателствата по пътя им.

psychologytoday.com