Новини

Какви са тайните на Тришула в будизма и индуизма?

Тришула е тризъбец и символ, който е често срещан в будизма и индуизма. В Тайланд и Индия, терминът често се свързва с оръжия, които имат къса дръжка.

Тришула има остриета, които се отличават от Окинавския сай. На индонезийски и малайски език, „тризула“ се отнася конкретно до тризъбец с дълга дръжка, а неговият умален вариант е известен, като „tekpi“ или „chabang„.

Символизмът на Тришула

Тришула има значителен и многовалентен символизъм в различните култури. В индуската митология, един от Троицата – Бог Шива е известен с това, че притежава тризъбеца.

Съществува история за това, как той е отрязал главата на бог Ганеша със своята тришула. Известно е също, че женската богиня-воин Дурга носи оръжието.

Трите зъба на тришула имат множество значения и ценности. Поради това, че е често срещана в индуската митология, има много истории, свързани с значението на трите остриета.

Смята се, че трите остриета символизират троици, като:

 1. Създаване, поддържане и унищожаване;
 2. Минало, настояще и бъдеще;
 3. Дхамма и Дхарма (закон и ред), взаимно наслаждение или блаженство, и създадени тела или еманация;
 4. Психически, духовни и относителни;
 5. Радост, любов и състрадание;
 6. Знание, мъдрост и яснота;
 7. Егоизъм, репутация и гордост;
 8. Душа, огън и земя;
 9. Прозрение, спокойствие и Бодхисатванство или Архетипи;
 10. Проявление, възвишение и молитва;
 11. Атман, ум и тяло;
 12. Смърт, възнесение и възкресение.

Тришула, като оръжие

Според индуските пурани, тришулата на Шива, използвана като оръжие, ще унищожи световете – физическия свят, света на предците, като символ на традициите и света на ума, като символ на чувствителните и действащите процеси.

Предполага се, че унищожението ще донесе мир, спокойствие и блаженство. Унищожението ще донесе единна равнина на съществуване за всички.

Нашето човешко тяло, също излъчва тришула. Точката, която се намира между веждите, където се пресичат трите енергии на Ида, Пингала и Шушмана.

Централната Нади или енергията, която канализира Шушмана, продължава до 7-ма Чакра. Другите две свършват на края на веждите, където се намира 6-тият енергиен център.

Централната точка на тризъбеца, представлява Шушмана, която е причината единият зъб да е по-дълъг от другите два.

Други препратки:

 1. Пуран Шива споменава, че Шива е създаден самостоятелно. Той е директно въплъщение на Садашив и носи тризъбеца от началото на вселената.
 2. Пуран Вишну разказва историята за това, как Вишвакарма е използвала слънчевата материя, за да създаде тришула. Дъщерята на Вишвакарма била недоволна от брака си със Сурядева, за това Вишвакарма поискала от него да намали своята топлина. С излишната топлина, която паднала на земята, Вишвакарма изковала Тришула.
 3. Будистката доктрина на Триратна, също е свързана с Тришула.
 4. Комунистическата партия на Непал, използва Тришула, като символ на изборите.
 5. Ромската дума „Trishel“, която звучи подобно на Trishul, означава „кръст“.

Магията на Тришул е многостранна. Неговият символ ни свързва с вътрешния, външния и духовния свят.

Източник: Сonscious Reminder