Тайни и загадки

Какви сили отключва мистичната кабала у човека, който я практикува?

Това практическо познание не само учи човека как да изживее мечтания и заслужен от него живот, а предлага и философия, която му позволява да развива знаците на синхроничността и сънищата.

Говори се, че Кабала дава възможност за изпълнение на всяко човешко желание и за трансформиране на човешкия потенциал.

Учението обяснява смисъла на пребиваването ни тук. Казано накратко, това е разбираем, универсален код, предназначен да направи по-съвършени човека и неговия живот.

От къде идва тази мистичност?

Но от къде идва тайнството и дали не е с извънземен произход както десетки автори предполагат?

Носят се легенди за това как нейните доктрини са се запазили в тайна, защото се е вярвало, че такова мощно познание трябва да бъде достъпно само за тесен кръг посветени. Но защо е тази окултна мистика?

Смятало се, че скритото име на Бога може да бъде откривано само на човек, „който е скромен и смирен, на средна възраст, лишен от гневност и не е отмъстителен“.

Кабала това означава „да получаваш“, „да приемаш“. Стимулира благотворния баланс между способността да получаваш и в същото време – да даваш на другите. И най-вече какви сили отключва у човека, който я практикува?

Най-популярното съчинение на юдейския мистицизъм е „Зоар“, написано от равина Мойсей (Моше) де Леон от Гранада, в края на ХІІІ век въз основа на съчинение от ІІ век.

Какво разкрива тайното учение?

Тази книга като съкровищница на древното познание разкрива отношенията на Бога със света. Те са обяснени с помощта на така наречените „сефирот“ или сфери, схващани и като качества на Бога.

От тези десет на брой сфери е сътворен Космосът.

Символично те се представят най-често като дърво, а понякога и като концентрично разположени сфери, като човек, като разклонен свещник.

Ето така се разкрива тяхната многопластова символика, подчертаваща факта, че човешките действия имат ефект в по-висшите светове, а чрез служене на Бога благочестивата душа постига единение с него.

Представените под формата на Дърво на живота десет сфери символизират качества на Бога, които намират съответствие и в качествата на човешките същества.

Учението казва, че същите духовни форми използвани от Бога за създаването на Космоса могат да бъдат приложени от човека за осъществяване на всяко негово желание.

Произведение на изкуството, успех в бизнеса, във взаимоотношенията и в какъвто и да било друг ракурс на живота стават реалност след използване на Кабала.

Защо мистичната Кабала се свързва с чудесата и магията? 

Учението става популярно през Средните векове. Тогава на кабалистите се приписвала способността да материализират предмети от въздуха.

Евангелието твърди, че самият Иисус от Назарет е бил блестящ кабалист, чиито дарби да прогонва демони чрез екзорсизъм, да превръща водата във вино и да лекува проказа произтичат от перфектното владеене на принципите на Кабала.

Заклинанието на магьосниците „Абракадабра“ също произлиза от арамейски език. Езикът, на който е говорил Христос. На него са написани и повечето кабалистични текстове.

„Абракадабра“ се превежда „създавам, като говоря“, „сътворявам това, което казвам“.

Естествено, съвременната кабала няма нищо общо с Черни ложи, викане на демони или изпращане на проклятия.

Вместо това, тя предлага „инструментариум“ за персонални чудеса, въплътени в реални постижения и удовлетворение.

Говори се, че Кабала дава възможност за изпълнение на всяко човешко желание и за трансформиране на човешкия потенциал.

НП/2019