Новини

Какво да очакваме след края на пандемията от коронавирус?

Коя е следващата фаза на социална еволюция?

От 1975 година Роксана Мидоуз и прочутият футурист Жак Фреско работят по разработването на Проект „Венера“.

Целта на този проект е да намери алтернативни решения за много от проблемите, с които обществото се сблъсква днес.

Странно или не в състояние на световна падемия се заговори сериозно накъде ще върви света след нейния край.

Кризата дава възможност на обществата да се обединят, да забравят за определено време политическите борби и преосмислят приоритети си на развитие в следващите години.

Очевидно парите могат да се обезценят за броени дни, а след това и всяка разменна стока или благороден метал да бъде поставено под риск.

Но доверието, според авторитети е спасителният пояс за света. Доверието първо в човека до теб, а след това нагоре по стълбата на йерархията, та чак до върха.

За да продължим напред, казват учените условието е просто: Нов икономически и политически ред, който да замени очевидно остарелите обществени парадигми.

И така светът си припомни проекти и концепции на различни идеолози от миналия и този век за новия световен ред. В тази статия ще намерите повече за един от любимите сценарий на елита.

Проектът „Венера“ е кулминацията от работата на Жак Фреско,

целящ да представи един устойчив редизайн на културата и не прилича на никоя друга политическа, икономическа или социална система.

Той се стреми да изгради една устойчива световна цивилизация, където технологиите и методите на науката се прилагат, за преформулиране на социалната система.

171391-01-007

Главната цел е подобряването на качеството на живот на човечеството, а не печалбата.

Всички аспекти на обществото са подложени на критика, от ценностите ни, образование, дизайна на градовете, както и връзката ни с природата и другите хора.

Според Мидоуз и Фреско социалните проблеми и проблемите с околната среда биха останали същите, ако монетарната система продължава да властва.

Докато няколко влиятелни нации и финансови интереси притежават контрола над и консумират по-голяма част от ресурсите, няма да има промяна.

В книгата си „Най-доброто, което парите могат да купят“ Жак Фреско пише: „Ако наистина искаме да сложим край на постоянните международни и социални проблеми, трябва да обявим Земята и всички ѝ ресурси като общото наследство на човечеството.

Всичко друго би довело до същия каталог от проблеми, които изпитваме днес.“

Футуристичен дизайн

Хората са единствения вид, който има способността напълно да трансформира средата, в която се намира, в негова полза.

От еволюционна гледна точка изглежда не най-умните или най-силните оцеляват, а тези които най-добре се приспособяват към промените.

Според Фреско и Мидоуз трябва да се поддържа динамичен баланс между природните и човешките процеси, за да осигурим оцеляването си и по-добрия начин на живот.

Според тях имаме ресурсите, знанията и технологията, за да направим това реалност.

Проектът Венера се цели да създаде дизайн с определена функция – да поддържа екологичния баланс, като подобри и стандарта на живот за всички.

В сайта на проекта пише: „Трябва да предприемем алтернативни начини за управление на обществото, при което хората са освободени от тежкия и опасен физически труд и им бъде предоставено всичко нужно, за да развият потенциала си.“

„Когато говорим за управление на обществото, ние най-често си представяме някаква форма на авторитет, която да наложи правила и повечето хора просто да се надяват те да са справедливи.

Но това се случва в почти всички страни, само защото монетарната система работи чрез механизма „оцеляване на най-силните“.

Градовете на бъдещето

Целта на Проекта Венера е да използваме това, което знаем от науката и да приложим нужните технологии, за да създадем едно автоматизирано общество, което се стреми към опазването на околната среда и подобряването на живота на всички на Земята.“

171391-01-156

Според Фреско и Мидоуз през последния век науката ни е дала огромно количество знания, които трябва да приложим за социално преструктуриране.

Според Мидоуз „технологиите са просто купчина от вехтории, освен ако не се използват, за да издигнат хората.“

171391-01-088

В интервю за Futurism Мидоуз каза:

„Бихме искали да сме първите, построили град във формата на окръжност, посветен на технологичното управление на ресурсите и холистичен метод за социални операции, целящи глобално обединение.“

Image result for project venus city

„Градът ще бъде образец за тази оптимистична визия, позволявайки на хората да видят какво можем да постигнем в бъдеще, ако работим за подобряването на обществото чрез науката и технологиите.“

Модел на управление

Проектът Венера на теория би имал посткапиталистическа икономика, в която би било невъзможно да има оскъдност.

Проектът ще използва икономически модел, основан на ресурсите. В интервюто си Мидоуз допълни:

„Парите са фактор на интерфериращ фактор между това, което искаме и това, което можем да присвоим. Те ограничават мечтите и способностите ни, както и индивидуалните и социалните ни възможности.“

„Днес нямам достатъчно пари, за да осигурим подслон на всички, но имаме ресурсите за това. Ако ги използваме по интелигентен начин, ще бъдем много по-енергийно ефикасни. Това имаме предвид от икономика, основана на ресурсите.“

„Тази социално-икономическа система би ни осигурила разпределянето на ресурсите по един ефикасен начин, без нуждата от пари, бартер или кредити.“

Повече за проекта можете да прочетете тук.

futurism