България

Какво древно познание отключват тайните кодове на алхимията?

Всички извори говорят за това, че началото на алхимията е в Египет, Месопотамия, но и днес има търсещи, готови да рискуват и получат на всяка цена знанието на древните цивилизации.

По своята природа алхимията

е не само практическо изкуство на облагородяване на метали и приготвяне на бои, а и религиозно- мирогледна максима.

Двата аспекта, практическият и езотерическият, се проявяват с различна сила в историята на алхимията в отделни народи.

Разговор със Спас Мавров, писател и изследовател на алхимията.

Стойчо Керев: Много често се говори, че нашата планета Земя има своя собствена душа. Какви кодове крие?

Спас Мавров: Тя е жив биологиен организъм. Тъй като в тангризма и алхимията категорично няма материя. При нас понятието нежива материя не съществува. Ние не можем да си обясним как една материя може да бъде нежива, след като тя е енергийно образувана и тази енергия има свои качества.

Нашата планета е жив биологичен организъм,

който науката е утвърдила, че има до 8 вдишвания и издишвания, т.е. има амплитуда от 8 хармонизиращи се състояния на 24 часа. Пирамидата действа като една връзка между слънчевия квантов генератор в нашата Слънчева система, в нашата планетарна система и неговото реално, обективно и уникално отражение, наречено ядро на Земята.

Важното е ние да знаем, че в големия космически магнит на нашата Слънчева система има едно Слънце и една Земя в своето ядро, който представлява магнит.

Стойчо Керев: Има легенда за изгубения пирамидон на Хеопсовата пирамида, вие как се отнасяте към нея?

Спас Мавров: Тъй като самата Слънчева система, или нашето Слънце, като космически обект е в пряка зависимост от много други слънца, които на места са двойни или тройни много по-мощни енергосистеми в света те оказват влияние на нашето Слънце. Съответно то рефлектира и върху нас.

Затова върху Хеопсовата пирамида

трябва незабавно да бъде върнат пирамидонът. Той не случайно е създаден от тези същества, които са построили пирамидите, преди над 36 000 години.

Той е направен, свален е от пирамидата и е сложен до нея с една единствена причина. Да се върне когато човечеството узрее за космическите проблеми на енергоотношенията вътре в нашата Вселена и нашата Слънчева система.

Ние обезателно трябва да стигнем, ако сме мислещи същества, до идеята, че този пирамидон има своята логика да бъде върнат там, откъдето е свален. Тъй като той носи в себе си една идея, каквато е например златното сечение.

Стойчо Керев: Честата употреба на думата алхимия в съвременния свят като че ли е натоварена по-скоро с едно противоречиво отношение към нея. Каква е нейната същност?

Спас Мавров: Алхимията е наука. Частичката „ал“ до този момент не е обяснена. Често и предават арабски произход, което не е вярно. Българската думата „ал“ (мъж) означава най-първият между всички мъже.

Това е една стара дума за човек, който казва, че този „ал-мъж“ не само че е първи като физика, но е първи като духовност и мисловна дейност.

Алхимията е наука,

която се заниамва с процеси, които с идването на един от големите адепти в алхимията – Нютон, започва да придобива химически характер.

Тя е тази, която обяснява как се е появила химията, казано на езотеричен език.

Стойчо Керев: Алхимията духовно учение ли е?

Спас Мавров: Алхимията е учение, което има и духовна, и пратическа цел. Тя кореспондира с всичко, което сме ние. Изучава човека като троично същество, от което първият човек се нарича нашето тяло, вторият човек се нарича нашият мозък и третият човек е нашата полова система.

В алхимията ние знаем, че не еволюира човекът, а еволюира мозъкът. В алхимията например знаем, че еволюцията на човека е в зависимост от два типа атоми на неговия организъм, които се наричат атоми по химическо сродство и атоми по психическо сродство.

Стойчо Керев: Пояснете повече, дайте ни примери?

Първите са специфични атоми в множеството атоми, от които е направен нашият организъм, които имат наблюдателен и рефлексен характер върху химията на нашето тяло.

Те са дотолкова податливи,

че могат да бъдат променяни, което показва, че ако слезем на кристално елементно ниво наистина можем да превърнем оловото в злато.

Когато атомите по психическо сродство на нашата или на биологината нервна система, наречена мозък, зададе специфична енергийна програма, химическите атоми по сродство могат да заставят всички обикновени атоми на нашата физика да се променят.

Стойчо Керев: Така ли е съставена системата за дълговечен живот на древните самадхи например?

Спас Мавров: Самадхи е част от този проблем. Има малко неяснота и се спекулира. Самадхи представлява перфектно запазване на биологичната система. То работи и на психично ниво. Там се запазва обектът на строга енергийна зависимост.

Затова тялото може хилядолетия

да бъде неподвижно и в същото време да е живот. Т.е. на строга химическа, енергийна зависимост, която в един момент може да бъде пробудена, за да произведе тази боилогична ДНК структура, която е нужна и е съхранена за нещо, с някакви цели. Какви са те? Трудно е да бъде определено .

Стойчо Керев: На много места по планетата Земя има пояивили се сякаш от небитието и изчезнали отново в небитието цивилизации. Науката алхимия има ли обяснение?

Спас Марвов: Да, можем да предложим обяснение. Целта на универсума е да слезе до уникален обект, какъвто е човека, който може да носи онова, което тангризма пренесе като знания много добре, че човека е образ и подобие.

Но на какво?

Тук въпросът вече е дали сме само образ и подобие на антропоморфния йехора, който е антопомофрен бог, или на антропоморфните Христос и Мохамед, или сме подобие на самата Вселена.

Стойчо Керев: Различни автори имат своите хипотези за измеренията, Вашата каква е?

Спас Мавров: Алхимично можем да кажем, че човекът в трето измерение днес е готов да влезе в толкова много от говорещите се неточности, за т.нар. пето измерение.

В него не може да се отиде, ако не се мине през четвърто. И алхимията налага идеи, които могат да бъдат реализирани. Исус показва, че човек може да разгради собственото си физиологично тяло, да го изнесе извън гробницата, да го систематизира отново и да го превърне в плазма.

От плазма то съответно да достигне до там, че един ден да яде риба пред учениците си и Тома да може да бръкне и да напипа кост.

Стойчо Керев: Възможно ли е на Земята да има пратеници, които ни наблюдават и следят за нашето развитие?

Спас Мавров: Разбира се, 12-те ученика на Исус са представители на дванадесет йерархии, които отговарят за определени нива на енергобиологичните зависимости в нашата Земя.

Стойчо Керев: Господин Мавров, благодаря ви сърдечно за това интервю.

НП/2021