Съзнание

Какво е астрална проекция и как можете да я предизвикате?

Представете си, че сте се в леглото – затваряте очи за момент, след което ги отваряте и виждате, че висите над тялото си. В съзнание сте, но сте истинското вие, вашата душа.

Гледате надолу към тялото си и осъзнавате, че можете да се реете сякаш летите. Започвате да се носите из стаята си, надолу по стълбите, излизате през вратата  и … се събуждате. Това е форма на астрална проекция наричана „извънтелесно преживяване“.

Какво е астрална проекция?

Астрална проекция – това е езотеричен термин описващ преживяване, при което душата на човека излиза от физическото тяло и той пътува астрално като осъзнава всичко, което прави.

Говори се, че астралното проектиране е извънтелесно преживяване. То може да се постигне при заболяване, в близко до смъртта състояние, в дълбока медитация или когато сте будни.

Твърди се, че в това състояние може да се получава достъп до Вселенските архиви , да се пътува по времевите линии и дори да се общува с други същества.

Важно е да се отбележи, че повечето хора не изпитват едни и същи триизмерни физически ограничения, когато се проектират астрално. По време на този процес вашата душа излиза от тялото, но вие съзнателно я контролирате.

Техники за астрално проектиране

Техника на въжето

Представете си невидимо въже висящо от тавана директно над тялото ви. След това си представете, че протягате своите „астрални ръце“ и бавно се издърпвате нагоре по въображаемото въже. При това може да почувствате замайване, което е напълно нормално. Съсредоточете се върху изкачването на въжето, движете ръцете си много бавно и не спирайте, докато не излезете от физическото си тяло.

Наблюдавай как заспиваш

Този метод изисква да бъдете много усърдни, когато започнете да заспивате. Кажете си, че ще се наблюдавате как заспивате и останете в съзнание по време на целия процес включително, когато физическото ви тяло заспи. Докато попадате по-дълбоко в подобно на съновидение състояние, може да почувствате бръмчене и тежест. Използвайте това, за да си помогнете да останете в съзнание и визуализирайте себе си как се носите над своето тяло. 

Събуди се, но не ставай

Нагласете алармата си за няколко часа преди обичайното ви събуждане, но не ставайте, когато звънне – спрете я и легнете пак докато ума ви е все още буден.

Най-добре алармата да е близо и да не трябва да се местите, за да я изключите. Така ще бъдете близо до заспиване, но вашият ум ще остане буден.

Сега започнете да си представяте астралното проектиране и оставете тялото си да заспи. Останете в съзнание, но позволете на тялото си да стане по-тежко и да потъне по-дълбоко в сънното състояние. Непрекъснато се съсредоточавайте върху това да се носите над тялото си, докато не излезете от него.

Да вярваме ли в подобни преживявания?

Преживявания като това ни карат да поставим под въпрос своята индивидуалност, уникалност и нещата, които формират нашата идентичност на тази планета.

Ние не сме нашето физическо тяло – това може да е страшна констатация за някои от нас. Астралната проекция може да разруши нашата идентичност, но не е нужно да изоставим тази идентичност.

Ние не сме физическото си тяло, нито нашите преживявания и постижения. Ние сме на тази планета, за да изживяваме и да чувстваме.

Въпреки че не сме нашите емоции, обаче, това не означава, че не трябва да ги имаме. Ако нещо е на тази планета, значи е там с определена цел.

Това ни мотивира да се откъснем от привързаностите – освобождаваме се от тях, защото не те ни определят – та нали след „смъртта“ вече няма да ги имаме.

Кели Браун/collective-evolution