Тайни и загадки

Какво могат да направят с вас знахари и магьосници?

Много активно днес хората използват услугите и покровителството на всевъзможните знахари и магьосници, маговете от всякакъв вид. Защо става това?

Какви сили се намесват в живота ни, за да прибягваме до тъмната страна?

В основата са служението прекодировката се прави от така наречените “бели” и “зелени”, до “черните”, вещиците.

Заклетите сатанисти, които са най-преданите и активни сили на тъмното войнство въвличат все повече души в този енергиен капан.

Много от слугите на тъмните наистина могат прекрасно да лекуват различни физически заболявания.

Коварните способности

Но съзнателно или не, по-често използват дадените им способности, за да могат на финоенергийно ниво да направят промени в биополевата структура на обърналия се към тях.

Но те могат да направят и прекодировка на съзнанието и така да имат възможност винаги да влияят на дадения човек по свое усмотрение.

С не по-малък успех тези „верноподаници на преизподнята” лишават човека от неговото здраве или предизвикват неговата гибел.

Ловко манипулират на астро-ментално ниво посредством заклинания, многобройни проклятия или просто насочвайки към човек “урочасване” или „лоши очи“.

Много съвременни екстрасенси са заети повече с решаването на своите меркантилни и изцяло материални проблеми, отколкото с грижата за духовна помощ на хората.

Те самите получават своите изключителни способности в резултат от активното вмешателство в тяхната съдба на силите от Антисвета.

Силата на въздействието

Въздействието на такива „лечители”, както и „лечението“ на магьосници, знахари и вещици, води не само до временно изцеление от болести и заболявания, но се съпровожда и с активно програмиране на психиката на пациента.

Целта е превръщането му в съзнателен или несъзнателен помагач на дяволски, деструктивни сили.

Обикновено такива хора сами не подозират, че са носители на кодировки и програми на тъмните сили.

Но това, че за своя добросъвестен труд те ще поискат от вас заплащане под формата на пари или „някакъв друг вид подарък”, трябва сериозно да ви постави нащрек.

Да ви накара да се замислите над това дали да отидете при такъв „лечител-добродетел” или „бабка“ още веднъж?

Или да се въздържите и да се заемете както трябва със своето ментално и астрално самоочистване. Методи за всичко това има много.

Но ако изведнъж сте почувствали или решили, че сте били подложени на нападение от тъмните сили е задължително да отчитаме това огромно могъщество.

Те наистина притежават власт над материалното и ниските астрални нива на Земята. В никакъв случай ни бива да прибягваме към дяволския метод „око за око и зъб за зъб”.

По скоро е добре тези сили да отстъпят от духовните фронтове на вашия живот атакувани със силна светлина.

Отговаряйте на насоченото към вас зло само със своята обща позитивност и благожелателност, в по-духовно обоснована форма, а не в пристъп на раздразнение, което само ще усили вашата уязвимост пред злото във всяко негово проявление.

НП/ 2019