Здраве

КАКВО НАУЧИХМЕ ОТ ГРАДА, КОЙТО КАЗА „НЕ“ НА ФЛУОРА?

В противовес с препоръките на стоматолозите, които пропагандират положителния ефект от флуора за зъбите, истината изглежда по съвсем друг начин.

През 2007 г. жителите на Джуно, столицата на Аляска, гласуват за премахване на флуора от питейната вода, която е течe по канализацията на града.

Въпреки предупрежденията на докторите, че това начинание ще има лоши последствия върху човешкото здраве, днес няма нито един негативен ефект, дори напротив.

Един град без флуор в питейната вода

Решението, взето след години протести в Джуно, доведе до мащабна смяна на политици в сектора на здравеопазването.

Според лекарите флуорът намалява риска от кариеси и има превентивен ефект. Никой обаче не знаел какво би се случило, ако изчезне изведнъж от хранителния режим на хората.

С други думи, какво се случва тогава, когато група хора изключат флуора изведнъж от хранителния си режим, така както са постъпили гражданите на Джуно?

Погледа на науката върху живота без флуор

Благодарение на ново проучване, направено от Дженифър Майер от университета в Анкоридж, имаме нова информация върху прекъсването на приема на флуора.

По време на изследването Майер разделя на две групи деца и подрастващи до 18-годишна възраст.

„Предходните проучвания твърдяха, че без наличието на минимални количества флуор в питейната вода, както и в устната кухина, слюнката, зъбите могат да се формират със слаб емайл, неспособен да се реминерализира.

Очаквахме да отчетем по-значителни диференциални резултати в следствие неконсумирането на флуор от страна на жителите на Джуно, но това не се случи“, обясняват изследователите.

С други думи, премахването на флуора не е довело до съществени разлики или завишаване на болестите, на които медиците наблягат и твърдят, че присъствието на флуора във водата ги възпрепятства.

Все още не е напълно ясно дали последните открития са достатъчни да повлияят и на други здравни звена и институции, но за да има по-сигурен и истинен отговор на въпроса, следва да се правят още множество проучвания и научни експерименти.

Нашата забележка

Въпросът, който се поражда е следния: Какви ефекти върху здравето има флуора, независимо от ефекта върху зъбите, който в този експеримент се оказва, че е липсващ или незначителен?

Защото, според това, върху което имат претенция достатъчно научни откриватели, флуоризирането на водата всъщност има други цели, различни от оптимизация на общественото здраве.

превод от румънски АД