Новини

Какво предстои на душата след края на пътя й тук?

Душата на човек прониква в неговото тяло. Тя прониква в сърцето, в ума му, но същевременно e вън от тях.

Какво е душата?

Определението на квантовите физици за субстанцията душа е изненадващо за едни и съвсем разбираемо за други. Накратко казано:

Душата прониква целият Космос, но е същевременно извън Космоса. Душата е повече от всичко, което можем да си представим.Тя не може да се опише с думи и когато се казва, че Бог живее в човек, се подразбира неговата душа.

Обиталището на Бог

не е човешкото сърце, нито човешкия ум, а човешката душа. Тази извечна максима днес има ново звучене. Наука все по-често открива доказателства за съществуването на душата.

Според принципите на Хермес и по-късно в египетската митология наречен Тод, това което става на Земята има аналогични измерения в духовния, и в божествен свят.

Различни са единствено мащабите и енергетиката на събитията.

Пътят на душата

Най-важната част, която ни помага да разберем вечното съществуване на нашата душа е пътят, който следва тя.

Пречистването на душата след земния и път, например, е едно от най-важните последствия след края на мисията й.

Душите се изчистват в съответното ниво, където са били и продължават класовете нагоре. В зависимост от тяхната земна практика те могат да бъдат в различни състояния като цяло, но рано или късно пътят продължава напред.

А когато душите преминат

през центъра на Земята или през центъра на другите планети, извършват своето дълбоко и вечно пречистване кодирано от Създателя.

Така той ни подсказва, че всяко нещо разградено на елементарни  частици е разпространено в цялата Вселена като вълна и е наблюдавано от него.

Един от основните принципи на квантовата механика е, че ако искате да видите една частица, вие трябва да я гледате, да я измерите. Тоест да погледнете срещу нея, иначе тя продължава да бъде вълна.

Само тогава невидимото става видимо и е възможно да се опише научно такова поле и присъствие.

Кое е първично и вторично?

Една теория твърди, че материята е първична, а съзнанието е вторично. Това е един от най-сериозните научни дебати в наше време.

Но съвсем наскоро наука припозна хипотезата, че е възможно съзнанието да е първичният двигател на процесите в материята.

Ученият Робърт Ланза превижда, че душата в един определен момент от еволюцията ще управлява всички съзнателни процеси.

Човечеството е длъжно

да преосмислим постулатите, защото това не е конкуренция между съзнание и материя. Това е разбирането за случващото се във Вселената.

Вселените могат да съществуват милиарди пъти размножени. Ние живеем в тази Вселена, а другите Вселени съществуват едновременно с нашата.

Всички ние имаме достъп до това огромно море от нива на информация, но стигаме до него едва, когато научим уроците тук на земята.

Душата на човек е дотолкова частица от Създателя, доколкото тя е връзка между духа и физическото тяло. И тази връзка остава вечна и неразделна от Твореца.

НП/2022