Съзнание

Какво се крие зад „Родово проклятие“? Възможно ли е премахването?

Съществува такова понятие – родово проклятие

Това далеч не винаги означава, че някой някога е проклел някого, макар че и такива неща се случват.

Като правило проклятието  е резултат от неправилна ментална дейност на някого в рода.

Човекът живее, създава със своето ментално тяло мисли-кошмари. Но цялото това “безобразие” далеч не може да попадне на земята веднага.

На менталния чертеж му е необходимо време,

за да се облече в астрална и етерна плът. Минават десетилетия, че и столетия, преди такива “шедьоври” да се проявят на земята и да срещнат нужния “прием”.

Ментатът, който е произвел това, вече е умрял. Но са останали неговите потомци – значи те ще носят отговорността. Такива неща се проследяват добре при монархическите династии.

Монархът като правило е ментат

в противен случай няма да се задържи на власт. Ако някой в династията е допуснал фатална грешка, отстъпил е от Закона, то разплатата ще носят неговите потомци.

В какво се е състояла “кръвната отплата” на Николай ІІ? По-скоро може да се говори за неговото безволие. Но последният от династия Романови се е разплатил за грешката на цялата династия.

За монарсите е практически невъзможно да снемат такова проклятие.

Даже смяната на династиите не винаги помага,

следващата династия може да продължи да се разплаща за предишната. Твърде голям е размаха на престъпленията при царствените особи.

В обикновените семейства може да се направи „това-онова“. Има няколко начина за снемане на проклятието над рода.

Първият начин е отказ от семейството,

задължително да се смени фамилията, да се преместиш по-далеч от роднините си и да изхвърлиш от главата си самия образ на мислите, на които човека го учат от детството му.

Вторият начин:

в това семейство трябва да се роди „Ментат“ по-силен от предишния. Тогава той ще може, започвайки от менталния план, да разруши вредоносната мисъл-форма.

Много често се случва така, че този, който е създал такова проклятие, отново се ражда след редица поколения в същия род, за да поправи своята грешка или да приеме върху себе си последния удар на кармата.

Но най-често родът от поколение на поколение се изражда

Ето защо е така важна дисциплината на мисълта и са така опасни филмите на ужасите, трилърите и другата подобна мерзост, която може да изопачи мисленето на младия ментат.

Съществуват проклятия и наричания, но това е рядкост. Нужно е много твърдо да ненавиждаме някое семейство в продължение на десетилетие, за да създадем ментален проект, а след това да го “приземим”.

При това е необходимо да имаме по-високо ниво на ментален план, отколкото при този, когото ненавиждаме.

В противен случай изковаваме

оръжие против самия себе си. Крайно опасно е да се култивират разрушителни мисли на ментален план.

Всичко това се записва на менталната единица и при следващото си раждане човекът задължително ще пожъне плодовете. Даже ако той не е убивал никого, а само е замислял убийства (както Агата Кристи, например).

В наше време не е нужно да чакаме десетилетия, че и поколения, за да пожънем плодовете на своите мисли. Няколко години – и ще получиш това, което сам си създал: и доброто, и лошото.

Превод Е.Манолова