Новини

Какво се случва с климата на Земята?

До този момент учените

по целия свят не могат да дадат еднозначен отговор относно причината за глобалните климатични промени, които се случват на Земята.

Много климатолози се съгласяват, че човешките дейности имат разрушителен ефект върху климата и сега тази хипотеза вероятно е намерила потвърждение.

Учени разкриха тези дни най-старите доказателства в света, че антропогенното изменение на климата се е случило преди 11 500 години.

Резултатите от изследването

са публикувани в научното списание „Global and Planetary Change“.

След изследването на основна проби от Мъртво море, изследователите установяват, че степента на ерозия в целия басейн е категорично несъвместима с известните тектонични и климатични събития от записания период.

Това проучване е било проведено като част от проекта за дълбоко сондиране на Мъртво море, който използва сондажно ядро ​​с дълбочина около 500 метра.

Основната проба предоставя на екипа ценни данни за утайките през последните 220 000 години.

Според изследователите

преоткритата ерозия се е случила по време на прехода на човешките култури от лов към земеделие и уреден живот.

Тази промяна води до драстично нарастване на човешкото население на планетата.

Басейнът на Мъртво море е вид естествена лаборатория. Тя дава разбиране за това как скоростта на утаяване в дълбоководен басейн е свързана с изменението на климата.

За жалост човешката дейност продължава да вреди не само на климата на планетата.

изт.