Съзнание

Какво се случва с нас щом договорът между душите приключи?

Договор между душите е споразумение, което две или повече души изготвят преди инкарнация, за да разрешат казус, които е следствие от действие или да обменят информация.

Договорът може да продължи до няколко живота или дори космически времена.

Сключеният договор може да се отнася за души, които носят мисията да завършат цикъл и изчистят междуличностни злоупотреби от други животи или обременености. 

Връзката се превръща във вид компенсация чрез път на изкупление  

По този начин душевното споразумение предоставя възможност да се отнеме от тежестта на вината и от болката на душата. Както знаем, в християнската култура енергията на покаянието е от изключително значение.  

Други души се договорят да преминат през различни опитности, след което да се срещнат и предадат информационните кодове. 

Споразуменията могат да бъдат прекратени, но при определени обстоятелства и това често се случва, защото нещо кристализира в процеса. 

Но прекъсването на договор между душите е рядкост, защото споразуменията участват пълноценно в процеса на нашата еволюция.

Именно това обяснява някои конфликтни или трудни отношения 

Ако дълбоки и дългогодишни връзки спират изведнъж, това е защото договорът между духовните същности е приключил.

Всичко това може да звучи последователно , но самите ние, преминавайки през “различни клаузи” на договорите изпитваме трудности и попадаме в емоционална вихрушка. 

Често неосъзнати за това как тези процеси ускоряват прогреса ни блокираме растежа. 

Нужно е да се научим да пренасяме повече светлина към така наречените “емоционални несгоди”.

Така например в любовта, очарователният принц често се оказва не този, в който сме научени да вярваме, а онзи който може да ни “ужили” и отваря най-дълбоките ни рани. 

Нека поставим удивителен знак веднага: не бива живеем дългогодишно в нездравословна връзка.  

Това, което е добре да направим е да си възвърнем силата, за да изберем осъзнато дали да останем свързани с даден човек или не. 

Центрирани можем да продължим да учим, преживявайки и преработвайки емоции, които обикновено са считани за негативни. 

Разбира се, когато почувстваме, че не притежаваме нужната енергия най-доброто решение е да напуснем, за да се погрижим за себе си.

Ако е нужно да обобщим, тук идеята за пламъци-близнаци не е ръководеща, а понятието за съдбовност препраща по-скоро към насочено преживяване на определени емоции и чувства, отколкото към изцяло фиксирани взаимоотношения. 

Прозорливостта се състои в това да изберем да резонираме с вселенските закони от и към себе си. А първото условие за това е да заздравим земната връзка с всички, които “се озовават” на пътя ни.

Източник: la presse galactique