Новини

Какво се случва след последния дъх на човек според Гаруда Пурана?

Смъртта е неизбежна

Тя е най-големият страх и най-голямата загадка за човека. Не можем да я избегнем, но какво ще стане, след последния дъх на чевек?

Дали е край или начало? Отоворът на въпроса има ли живот след смъртта откриваме в древните свещени текстове?

Гаруда Пурана

е свещен текст на индуизма, съдържа подробна информация за случващото се след смъртта. Индуизмът признава съществуването на рай и ад.

Тези, които отиват в рая, биват придружени от ангели, а предназначените за ада – от пратеници на смъртта.

Преди това душата на мъртвите се пренася в дома на Бога на смъртта, където бива съдена въз основа на нейните грехове.

Човекът, който е на път да умре не може да говори

През последните си мигове той осъзнава себе си и божествена светлина му помага да разбере света като цяло.

Сетивата му спират да работят и той не може да се движи. Душата на грешника напуска през долната част на тялото.

Двама пратеници на смъртта

идват при него. Изгледът им е ужасяващ. От тялото излиза духовно същество. Пратениците го водят в Ямлок ─ домът на Бога на смъртта. Те го водят така, както полицаите водят затворник.

По пътя не му позволяват да си почива и му разказват за ужасните наказания, които ще му бъдат наложени. Съществото бива обзето от страх и започва да плаче, но пратениците не показват милост. То трепери и си спомня всички свои грехове.

Пътуването е много болезнено

Въздухът е много горещ и пясъкът, върху който то ходи, пари като огън. Изпитва жажда и глад. Когато вече не е в състояние да върви, посланиците го принуждават. То губи съзнание и пада много пъти, но бива принуждавано да става и да продължава да върви.

След като стигнат до Ямлок, пратеници те му налагат наказанията. След това Богът на смъртта позволява на душата да се върне в дома си. Когато се върне, тя се опитва отново да влезе в мъртвото си тяло, но не може.

Ако децата на мъртвия грешник

не направят помен, душата приема формата на призрак и се разхожда натъжена в самотна гора.

Според Гаруда Пурана поменът след смъртта трябва да се прави 10 дни. Така на десетия ден тялото придобива силата да ходи.

След изгарянето на мъртвото тяло на човека, се образува ново духовно тяло. Посланиците улавят призрака на тринадесетия ден.

Оттук нататък духът трябва да пътува сам до дома на Бога на смъртта. Отнема му 47 дни, за да стигне там.

НП/ по Гаруда Пурана