Здраве

Какво става щом споменем някого с лошо или си мислим за него?

Началото на въздействието

Ако сте човек, който се интересува от езотерична литература и разбира принципите на енергийния резонанс със сигурност сте си задавали въпроса: “Възможно ли е да ни бъде направена магия и до каква степен тази енергия действа?” 

Простият отговор е: “Да, всеки може да прокълне всеки“. Но това не означава, че енергията ще има пряко въздействие върху нас. 

Точно както развиваме способността да изпращаме добри пожелания и вибрации във Вселената ние притежаваме и енергия за задействане на отрицателни вибрации.  

Те могат да бъдат умишлени и осъзнати. Могат да се активират и на подсъзнателно ниво. 

Да, всички ние носим в себе си силата да променяме околните и средата, в която еволюираме на енергийно ниво. Ето защо е важно да работим, за да осветяваме сенките в нашата душа.

По този начин ние следваме закона за свободната воля. Независимо дали става въпрос да се предпазим или да предпазим някого от негативното влияние на по-ниски вибрации.

Всеки път, в който споменем някого с лошо или си мислим за него в резонанс на ревност, завист или силен гняв, ние изпращаме така наречените “лоши вибрации” по същество.

И тези вибрации влияят не само на въпросния човек, но и на  “мини Вселената”, в която взаимодействаме. 

Полето на енергията, която изпращаме

Енергийните вълни се пренасят на глобално ниво и допринасят за понижаването на съзнанието на цялата планета. 

Изпращането на негативни вибрации или проклятие над някого води до сериозни последствия, поради което е нужно да мислим позитивно за себе си и за другите колкото е възможно повече. 

В крайна сметка, старо правило за магията гласи: Това, което изпращаме като енергия, се връща към нас триктратно.

И макар че е възможно някой да насочи негативна енергия към нас, тази динамика ще ни достигне единствено ако сме в по-ниско състояние на осъзнатост.

Когато вибрираме на по-висока честота и поддържаме мислите си положителни, нито едно проклятие или лоша енергия не могат да ни навредят.

Бидейки в ниска вибрация или съществувайки в страх е по-вероятно да забележим лошите вибрации около себе си. Това не означава непременно, че някой може да ни навреди. Но забележете, може да ни затрудни да “излезем на светлина”. 

А да “излезем на светлина” не означава да притежаваме префектно чисти и непорочни мисли, нито да следваме положителни лозунги. 

Да бъдем осенени от силата на собствения избор означава осъзната приемственост на всички емоции и мисли, които притежаваме.

Самият процес вдига енергийното ни ниво. И само тогава можем да “сменим честотата.”

Когато вибрираме на по-високо ниво, виждаме света по различен начин и проявяваме дълбоко разбиране за същността на човешката комплексност. 

Проклятията не могат да ни съборят

Съществуват различни начини да повишим вибрацията и енергийните ни нива. 

На първо място, съсредоточаването ни върху благодарността извисява, било то и на чисто екзистенциално ниво.

Всички знаем, че медитацията, творчеството, времето прекарано с любими хора и животни и телесното движение ни привеждат в положителен резонанс.  

Стъпки за създаване на щит и изчистване на проклятие

Затворете очи и си представете красива бяла светлина около себе си. Вижте как светлината покрива цялото ви тяло и се простира навън, така че да обгражда вашето физическо и енергийно тяло.

След като се намирате в ясна визуална среда, представете си всички лоши вибрации като облак черен дим. Ако познавате човека, който е изпратил отрицателната енергия визуализирайте лицето му.

Погледнете добре тъмния облак пред себе си. Знайте, че златната светлина ви защитава и тези вибрации не могат да проникнат през вашия щит. Сега си представете как обгръщате облака от лоши вибрации или човека, който е пред вас. И го облейте със златна светлина.

Докато създавате визуално светлината, повторете няколко пъти: “Прощавай. Благодаря ти. Обичам те.”

Сега си представете как се отдръпвате от тази енергия. Вижте себе си силни и осъзнати. Повторете тихо три пъти: “Аз съм в безопасност. Божествената енергия е винаги около и в мен.”

Запомнете: Не се страхувайте 

Никой не може да ни навреди без нашето разрешение. Никой не може да прекрачи нашите енергийни бариери, освен ако не им позволим.  

Ние сме създадени, за да осъзнаваме, приемаме и трансформираме енергийната си същност през израстването ни. И това прави толкова вълнуващо приключението живот.

Източник: Forever Conscious