Здраве

Какво става щом споменем някого с лошо или си мислим за него?

Началото на въздействието

Ако сте човек, който се интересува от езотерична литература и разбира принципите на енергийния резонанс със сигурност сте си задавали въпроса: “Възможно ли е да ни бъде направена магия и до каква степен тази енергия действа?” 

Простият отговор е: “Да, всеки може да прокълне всеки“. Но това не означава, че енергията ще има пряко въздействие върху нас. 

Точно както развиваме способността да изпращаме добри пожелания и вибрации във Вселената ние притежаваме и енергия за задействане на отрицателни вибрации.  

Те могат да бъдат умишлени и осъзнати

Могат да се активират и на подсъзнателно ниво. Да, всички ние носим в себе си силата да променяме околните и средата, в която еволюираме на енергийно ниво. Ето защо е важно да работим, за да осветяваме сенките в нашата душа.

По този начин ние следваме закона за свободната воля. Независимо дали става въпрос да се предпазим или да предпазим някого от негативното влияние на по-ниски вибрации.

Всеки път, в който споменем някого с лошо или си мислим за него в резонанс на ревност, завист или силен гняв, ние изпращаме така наречените “лоши вибрации” по същество.

И тези вибрации влияят не само на въпросния човек, но и на  “мини Вселената”, в която взаимодействаме. 

Полето на енергията, която изпращаме

Енергийните вълни се пренасят на глобално ниво и допринасят за понижаването на съзнанието на цялата планета. 

Изпращането на негативни вибрации или проклятие над някого води до сериозни последствия, поради което е нужно да мислим позитивно за себе си и за другите колкото е възможно повече. 

В крайна сметка, старо правило за магията гласи: Това, което изпращаме като енергия, се връща към нас триктратно.

И макар че е възможно някой да насочи негативна енергия към нас, тази динамика ще ни достигне единствено ако сме в по-ниско състояние на осъзнатост.

Когато вибрираме на по-висока честота

и поддържаме мислите си положителни, нито едно проклятие или лоша енергия не могат да ни навредят.

Бидейки в ниска вибрация или съществувайки в страх е по-вероятно да забележим лошите вибрации около себе си. Това не означава непременно, че някой може да ни навреди. Но забележете, може да ни затрудни да “излезем на светлина”. 

Да “излезем на светлина”

не означава да притежаваме префектно чисти и непорочни мисли, нито да следваме положителни лозунги. 

Да бъдем осенени от силата на собствения избор означава осъзната приемственост на всички емоции и мисли, които притежаваме. Самият процес вдига енергийното ни ниво. И само тогава можем да “сменим честотата.”

Когато вибрираме на по-високо ниво, виждаме света по различен начин и проявяваме дълбоко разбиране за същността на човешката комплексност. 

Проклятията не могат да ни съборят

Съществуват различни начини да повишим вибрацията и енергийните ни нива. На първо място, съсредоточаването ни върху благодарността извисява, било то и на чисто екзистенциално ниво.

Всички знаем, че медитацията, творчеството, времето прекарано с любими хора и животни и телесното движение ни привеждат в положителен резонанс.  

Стъпки за създаване на щит и изчистване на проклятие

Затворете очи и си представете красива бяла светлина около себе си. Вижте как светлината покрива цялото ви тяло и се простира навън, така че да обгражда вашето физическо и енергийно тяло.

След като се намирате в ясна визуална среда, представете си всички лоши вибрации като облак черен дим. Ако познавате човека, който е изпратил отрицателната енергия визуализирайте лицето му. Погледнете добре тъмния облак пред себе си. 

Знайте, че златната светлина ви защитава

и тези вибрации не могат да проникнат през вашия щит. Сега си представете как обгръщате облака от лоши вибрации или човека, който е пред вас. И го облейте със златна светлина.

Докато създавате визуално светлината, повторете няколко пъти: “Прощавай. Благодаря ти. Обичам те.”

Сега си представете как се отдръпвате от тази енергия. Вижте себе си силни и осъзнати. Повторете тихо три пъти: “Аз съм в безопасност. Божествената енергия е винаги около и в мен.”

Запомнете: Не се страхувайте 

Никой не може да ни навреди без нашето разрешение. Никой не може да прекрачи нашите енергийни бариери, освен ако не им позволим.  

Ние сме създадени, за да осъзнаваме, приемаме и трансформираме енергийната си същност през израстването ни. И това прави толкова вълнуващо приключението живот.

Източник: Forever Conscious