Съзнание

Какво точно е кармата и защо започва да действа по-бързо днес?

И така: какво е кармата? Карма е законът за причината и ефекта. Концепцията произлиза от ранния хиндуистски текст Ригведа. Кармата още е и фундаментална доктрина на будизма.

Доктрината за кармата съществува още преди появата на християнството, а в Библията четем: „Каквото посее човек, такова ще пожъне“ (Галатяни 6: 7-9).

Кармата може да се смята за „енергия, съзнание в действие.“

Законът на Карма заявява по същество, че всяка мисъл, дума, чувство, действие и намерение, които изпращаме във Вселената все някога ще се върнат при нас.

Така всяко действие включително нашите мисли има обратна реакция или последствие.

Ние действително жънем това, което сеем. Така че, избирайте мъдро мислите и действията си. Вие сте в постоянен разговор с Вселената, казват източните учители.

Нищо в живота не се случва случайно или по погрешка. Всичко действа според универсалните закони. Днес законът на кармата е сякаш допълнително активиран и той започва да работи по-бързо.

Повишените вибрации на планетата правят така, че да изпитаме на гърба си значително по-рано дори в нашия живот кармичните послания.

Каквато и енергия да се изпраща

тя събира импулс и се връща обратно към подателя като положителна или отрицателна карма.

Понякога завръщането на кармата е мигновено, но не винаги. Някои от нас попадат под влиянието на кармата още вчера, други се борят с карма създадена преди години.

Това е Законът за причината и ефекта и той не е наказание. Той ни води към ситуации и обстоятелства, които ще ни дадат уроци и ще образоват душата.

Ако гледаме на нашите кармични уроци като благословии, те могат да мотивират за даване на прошка, вместо да обвиняваме, да сме добри, а не жестоки.

Друг начин за балансиране на всяка негативна карма, която може да създадем съзнателно или несъзнателно, е чрез пътя на посвещението.

Всеки човек се инициира през цялото време във всички моменти – чрез свободно направения избор.

Ние непрекъснато позволяваме

на енергията на източника да работи заедно с нас в наша полза.

Когато се съпротивляваме, нашата минала карма създава запушвания в аурата. Тя обвързва светлината и енергията и засяга нашето възприятие за живота.

Миналата карма затруднява способността да проявяваме нашите желания и да живеем живота, който наистина искаме да живеем.

Земята наистина е космическият колеж за развиващите се души – а кармата е най-великият учител.

Душите е добре да балансират, да интегрират всички кармични уроци. И това е крайният тест за живота.