Новини

Какво влияние оказват магнитните полета върху хората?

Шесто чувство и магнитното поле

това е способността за възприемане на магнитни полета. Така могат да бъдат определени най-просто влиянията, които сензитивните хора усещат.

С чувството към магнитното поле някои животни намират пътя си на дълги разстояния.

Геофизикът от Калифопнийския технологичен институт Джо Киршвинк смята, че възприемането на магнитните вълни може да е нашето първично сетиво. Това е закърняло при нас, докато при животните знанието е запазено.

Такава хипотеза предизвиква

веднага спорове, но тя не е лишена от логика и намира последователи в научните среди.

Киршвинк измерил мозъчните вълни на участници в изследване с въртящо се магнитно поле и открил, че някои неутрони реагират на промяната във въртенето на магнитното поле.

Знаем малко за това как животните използват, долавят и каква информация получават от тези полета, а още по-малко и за нас хората.

Но тази способност може да е нещо повече от навигация

Въпросът е разгледан и изучен в детайли в HeartMath Institute. Това е организация, която се опитва да проучи човешката енергийна връзка със Земята и начина за повишаване на личната вибрация посредством тази връзка.

Някои от хипотезите на изследването са, че магнитното поле на Земята свързва всички живи системи на планетата.

И така всички организми, включително хората, влияят на това общо информационно поле.

Хипотезата предполага също,

че магнитните полета действат като щитове около планетата и ни предпазват от вредни космически лъчи и други опасности.

Те са много важна част от екосистемата на Земята. От тях зависи как се чувстваме.

Ако са стабилни, хората изпитват положителни чувства, повече творчество и вдъхновение. В противен случай възникват проблеми със съня, умствено объркване и липса на енергия.

Земята генерира честоти

в диапазона от 0,01 херца до 300 херца, които съвпадат с честотата на нашия мозък, сърдечно-съдова и нервна система.

Промените в земните полета оказват влияние върху човешките мозъчни вълни, сърдечни ритми, памет, физическа кондиция и цялостно здраве.

Тези промени са свързани и с някои от най-големите произведения на изкуството и някои от най-трагичните събития.

Вълните на Земята със сигурност ни въздействат

А дали и обратното е вярно? Някои учени смятат, че ние сме не само приемници, но и изпращачи на информация.

Нашата информация постъпва в това глобално поле и прави обратна връзка с магнитните полета на Земята.

Тази тема все още е загадка и трябва да бъде проучена  допълнително, съветват геофизици от въпросния институт.

Важно е да знаем как нематериалната наука засяга целия живот на Земята и самата Земя. Това знание би могло да окаже въздействие върху глобални събития и да подобри качеството ни на живот.

НП/2021