Съзнание

Какво всъщност е искал да ни разкрие Никола Тесла?

Никола Тесла провеждал безброй много мистериозни експерименти, но самият той бил изцяло друга мистерия.

Всеки гений има някаква идея, от която са обсебен.

Преди да влезе в сграда, Тесла я обикалял 3 пъти, той чистел чинията си с 18 салфетки, а когато отсядал в хотела, винаги искал номерът на стаята му да се дели на 3.

Тесла правел изчисления върху нещата в средата, в която се намира, за да разбере дали резултатът е делим на 3. На базата на това той взимал решенията си.

Ученият правел всичко в серии от по 3. Някои твърдят, че той имал обсесивно-компулсивно разстройство, а други, че той бил крайно суеверен.

Но истината е много по-дълбока.

По думите на Тесла: „Ако знаехте великолепието на 3, 6 и 9, щяхте да притежавате ключа към Вселената“.

Той избрал точно тези числа с основание. Но каква била причината?

Какво осъзнал Никола Тесла?

Хората само са открили математиката. Те не са я измислили. Тя е езика и закона на Вселената.

Без значение в коя точка на космоса се намирате, 2 + 1 винаги ще е равно на 3. Всичко във Вселената следва този закон.

Има определени модели и закономерности, които отново и отново се появяват в природата.

Те се наблюдават в живота, галактиките, звездните системи, еволюцията и почти всички други природни системи.

Някои от тези закономерности са Златната пропорция и Сакралната геометрия.

Но в тези природни закономерности липсват числата 3, 6 и 9.

Нека обясним!

Един от примерите за това може да се види в модела на развитие на ембриона.

При него числата почват от 1 и се удвояват. Развитието на ембриона следва сакралната последователност: 1, 2, 4, 8, 16, 64, 128, 256…

Във вихровата математика има последователност, която се повтаря: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1…

При още безброй много примери отново липсват числата 3, 6 и 9. Те са „освободени“ от тези модели.

Според учения Марко Родин, изследвал математическия отпечатък на Бог, тези числа представляват вектор от третото към четвъртото измерение , което той нарича магнитно поле.

Това поле представлява енергията на едно по-висше пространство. Според Ранди Поуел, един от учениците на Родин, това е ключът към свободната енергия – нещо, което Тесла познавал много добре.

Но започнем ли да удвояваме тези числа отново забелязваме нещо странно.

Ако удвоим 3 се получава 6. Щом удвоим 6 става 12, чийто резултат отново е 3. Тук не се споменава 9. Това число е свободно от всички модели.

Но ако започнем да удвояваме 9, резултатът винаги ще е 9: 9, 18, 36, 72, 144, 288, 576…

3, 9 и 6 се появяват винаги заедно, а 9 е медиатор.

Символът на просветлението

Ако погледнем пирамидите в Гиза, ще видим, че там има 3 големи пирамиди една до друга, огледално разположени на звездите в съзвездието Орион.

Но до тях има и 3 други по-малки пирамиди. Можем да видим множество доказателства в природата, където има тройна и шесторна симетрия.

Древните цивилизации следвали тези модели при изграждането на сакралната си архитектура.

Тайната на числото 9

Нека да кажем, че има 2 противоположни сили – тъмнината и светлината. Те са като Северния и Южния полюс на магнита.

От едната страна седят 1, 2 и 4 – водени от 3, а от другата 8,7 и 5 – водени от 6. Всичко във Вселената е резултат от потока и съчетанието на тези две сили.

При различните съчетания на тези числа винаги се получава закономерността 3, 6, 3, 6, 3, 6…

Но дори и тези две страни – 3 и 6, са регулирани от 9. 9 означава единството на двете страни. 9 е самата Вселена.

Вибрацията, енергията и честотата: 3, 6 и 9.

Тук се крие истината за всичко. Представете си какво може да постигне съвременната наука, ако приложи тези сакрални знания.

„Деня, в който науката започне да изучава не-физични феномени, тя ще направи повече прогрес за едно десетилетие, отколкото във всички минали векове от съществуването ѝ“ – Никола Тесла

consciousreminder.com