Тайни и загадки

Какво знаем за укриваните технологии и гениалните открития?

През последните години се появява все повече информация, че правителствата на някои държави са ангажирани в свръхсекретна дейност по изучаване на извънземни технологии и контактите с извънземни цивилизации.

Само пълните лаици могат да се съмняват в това настояват авторите на изследването от популярното списание „Око на планета“.

Има твърде много доказателства водещи към едно и също заключение.

Възможните доказателства

Всички улики и по-специално получените в САЩ документи чрез Закона за свобода на информацията неизбежно сочат факта, че в света се провежда безпрецедентна по своя мащаб и значение политика на секретност по въпросите на НЛО.

Всичко свързано с темата упорито се избягва от иначе агресивните медии. Вместо това на хората се поднася нискокачествена фантастика и окултно мошеничество целящи да скрият истинската същност на фактите.

Кой или какво стои зад това?

Цялата човешка история е изпъстрена с доказателства за наличието на тайни общества. Не подлежи на съмнение фактът, че те са съществували и в далечното минало. Такива съществуват и днес.

И според някои писатели и общественици, участници в проекти на телевизия History, дейността им в миналото и днес касае цялото човечество.

Теорията за тайните общества

Като правило членове на тайните общества са видни учени, мислители, политици. Всички онези, чието интелектуално ниво по-голямо от нивото на обикновените хора.

Дейността на тайните общества на планетата винаги е насочена към съществуването на двустепенна наука: за елита и за масова употреба.

При това по някои оценки изоставянето на масовата наука и технологии от елитарните знания съставлява от 50 до 80 или повече години.

Съществуват достатъчно

надеждни документи, че радиото е било известно още по времето на Александър Пушкин.

Това е поне 60 години по-рано от „официалното“ му откриване от Попов (1895 г.) и Г. Марков (1897 г.).

Нещо повече: има доказателства, че прототип на съвременното радио оборудване е било използвано още през XVI век от известния немски учен Йохан Хейденберг.

Открита е теория, че антигравитационните двигатели за създаването, на които науката днес все още мечтае са били известни в края на миналия век.

Ако това е вярно то е съвсем естествено обяснението на множеството свидетелства от края на XIX  и началото на XX век за летящи машини с хора на борда.

Финансовата обосновка на странното явление за укриване на най-новите открития е ясна. Пари се правят от това, което се купува.

Това е и аргумента на една от компаниите за електрооборудване, която е закупила патента за „вечна“ електрическа крушка изобретена през миналото столетие.

Три от тези крушки все още светят в една от най-старите американски служби за пожарна безопасност.

Гениалните изобретения на Тесла

Очевидно по същите причини е била скрита и цялата информация за най-значимите изобретения на гения Никола Тесла. И по-специално на преобразувателя на твърдо състояние, който преобразува енергията от пространството в електричество.

Устройството с размер на двулитрова бутилка е тествано в продължение на една седмица и предоставяло електричество за движение на автомобил със скорост от 130 км/ч.

Това е било достатъчно, за да се обезпокоят петролните компании и производителите на електроенергия.

Логично е да се предположи,

че има и други причини, поради които тайните общества „спъват“ някои от научните и технологични постижения.

Не е изключено много от иззетите и унищожени още от дълбока древност книги и ръкописи да съдържат тайно знание. То е трябвало да се скрие по хуманитерни съображения.

Ако някои открития и изобретения попаднат в ръцете на престъпници или психично болни хора, могат да представляват заплаха за цялото човечество.

Например не е трудно да си представим последствията от използването с терористични цели на откритието на руския учен М. Филипов.

Той твърди: „Мога да използвам къси радиовълни за предаване на енергията на взривна експлозия. Взривната вълна се пренася от електромагнитна вълна.

По този начин може да се предаде ефектът от взрив на заряд динамит от Москва до Константинопол. Моите експерименти показват, че това явление може да се предизвика на разстояние от няколко хиляди километра.“

През 1903 г. този уникален човек е бил убит в лабораторията си на възраст 45 години. Защо? Не е трудно да се отгатне. Кой? Историята мълчи.

Елитарните знания и тайните общества

Тайните общества са изключително заинтересовани от едноличното притежаване на елитарните знания и високите технологии. Неочаквано се прекъсват перспективни изследвания, изчезват обещаващи учени.

От каталозите и справочната литература изчезват имена на учени и заглавия на трудове. Къде и за кого продължават да работят те?

Твърди се, че има цял списък от научни и технически области и направления, за които темата е табу.

Към това се отнася и информацията за НЛО

Въпреки че между тайните общества винаги е съществувала скрита конкуренция в началото на ХХ век се установи тенденция за обединение и глобализация на дейностите.

Според Дейвид Айк, един от водещите изследователи на задкулисието, „към днешна дата, можем да кажем, че вече има доста мощна тайна организация, която е в състояние да повлияе сериозно върху различни аспекти на човешкия живот.

Тя далеч не е всемогъща, но амбициите й са големи. Да се превърне като минимум в тайно световно правителство.

Основните очертания

според него са започнали да се проявяват още в началото на века. Тайните общества на Илюминатите („Просветените“) от Великобритания и САЩ се обединяват през 1919 г. в структура.

Тя е наречена „Кръгла маса“. Видимата част на този айсберг в Англия се превърна в Кралски институт по външните работи. А в Новия свят – Съвет за външни отношения.

От този момент американски президент може да бъде само „просветен“ – член на този съвет.

НП/ Око