Съзнание

Каквото е станало в миналото, ще стане отново. Пророчеството

Съществуват древни календари, които и до днес не могат да бъдат разтълкувани. Един такъв е открит в Теотиуакан.

Маите твърдят: “Каквото е станало в миналото, ще стане отново“. Всяка ера за маите е ясно дефинирана. Тази, в която ние живеем е определена като:

“Завръщането на Боговете“

Учените оценяват, че между 250-та и 900-та година, населението на маите е наброявало между 15 и 20 милиона души. В голямата си степен това е изключително неизучен народ.

Всичко написано за тях може да бъде подложено на дебат, защото тълкуванията са много и няма единно мнение за появата и изчезването им.

Може би най-невероятно постижение на маите е тяхната система на звездни и планетни диаграми под формата на календар. Маите са измервали времето над и отвъд всички други неща.

Да си в крак с времето е магия, това е определящото за маите

Марк Ван Стоун твърди, че те са проследявали конкретно Венера, фазите на Луната, затъмнения, но също така следели прецесията, която е изключително дълъг цикъл.

Според учени, маите вярвали, че времето, както звездите, се движи в повторяем модел, наречен календарен цикъл.

С тези цикли може да се предсказва бъдещето

Маите знаели не само къде е центърът на галактиката, но те разбрали, че има черна дупка с диаметър една светлинна година. Те я наричат „Голямата пукнатина“. Маите вярват, че това е родовият канал на Вселената. 

В откритите текстове се говори, че сме в петата ера на човека.

Това е ерата на изчистването, която е близо до края на времето. Преходът към нова планета и земя както е описано в календара ще се случи съвсем скоро. Някои тълкувания разказват, че този преход е станал през 2012 година и ние живеем в друга времева линия.

Опасенията на маите са, че ако всички хора на Земята не се успокоят и не заживеят в хармония със себе си и планетата, тя ще им вземе душите. И това ще се случи до 2069, което е свързано с божественото и за маите число 7.

Сложния начин на броене и изчисление на времето от древния народ е невероятно, дори за днешните стандарти.

За някои изследователи изглежда, че тези хора са използвали сложни компютърни технологии или програма, която не знаем как работи.

Дори и днес просто се опитваме да разберем как са направили тази удивителна работа толкова назад в праисторията.

Третият календар на маите, познат като дългобройния, измерва времето в цикли от 394 години или 144 000 дни. Големият въпрос е, как са предвидили времената?

Вероятно цивилизацията им може би е много по-стара, отколкото си мислим и се е заселила временно на нашата плането. А знанието, дадено им за стотици хиляди години е от техните извънземни прадеди.

Според изследователи връзката между маите и другоземните същества може да бъде намерена в техния манускрипт, познат като Попул Ву, означаващ “Книгата на хората“.

Това е колекция на единствената позната устна история, оцеляла все още

Попул Ву започва с нищо. Имало водна повърхност, но нямало небе. Нямало земя. Боговете възникнали от тази вода. Те започнали с нищо. И боговете решили да направят човека.

Дошли точно на едно от привидно негостоприемните места за поникване на цивилизация.

Тази култура на маите, създала сбор от независими градове-държави и построила пирамиди. Развили писмеността и математиката.

В Попул Ву, става ясно, че тези държави били създадени там от боговете и тези богове дошли от космоса. И донесли съществени знания на планетата Земя.

Възможно ли е наистина, както някои изследователи твърдят маите да имат извънземна същност? И предсказанието за 2012 да е неправилно тълкуване на голяма истина?

Възможно ли е датата да е била пророчество за ново начало, което ще разкрие небесният произход на човека?

Ето защо е добре да вярваме на пророчеството: “Каквото е станало в миналото, ще стане отново

НП/2019