Новини

Към коя от 5-те категории души принадлежите?

Всички ние идваме тук на Земята заедно с група от души, които са в енергийна хармония с нас. Тези духовни групи са свързани с нас, както във висшето духовно царство, така и на Земята.

Хората от определените духовни групи са тези, с които сме сключили предварителен договор и са част от нашето духовно и поучително израстване на Земята.

Понякога се събираме с тях, за да донесем или създадем иновации на Земята. Всяка духовна група има своето предназначение.

Група 1: Източник

Всички сме източник на енергия и както знаем сме свързани по между си. Всяко действие и мисъл създават вълнение в Космоса, което афектира обратно върху нас самите.

Група 2: Духовно общество

Това е духовна група, която в живота споделя еднакви преживявания, философия и уроци.

Членовете на това духовно общество обикновено са роднини, приятели, колеги и хора, които наистина ви вдъхновяват.

Те биха могли да бъдат непознати хора, които са ви помогнали в тежък за вас ден или учител, който ви е оставил силно впечатление.

Група 3: Духовно семейство

Това са близките членове на семейството, чрез които сте избрали да се въплатите в този живот. Тази група може да включва и хора, които приемате като семейство.

Във висшите сфери, всичките души от тази група са се обединили и разбрали, че с влизането в определено генетично обединение – те трябва заедно да изучат определени теми, модели и енергии.

Група 4: Сродни души

От всички духовни групи тази е най-значимата. Когато се срещаме с хора от тази група, често изпитваме духовно пробуждане или чувстваме по-дълбока духовна връзка.

Групата се състои от около 3 до 9 човека и те играят много важна роля в живота ни.

Това могат да бъдат членове на семейството, приятели или любовни партньори. Обикновено, те ни предизвикват и ни тласкат най-много.

Група 5: Пламък близнак

Когато нашата душа дойде на Земята, не цялата ни енергия влиза в тялото. Останалата част от нашата енергия може да остане във висшите сфери или да бъде прехвърлена в друго тяло.

Това са две тела с една и съща енергия на душата и се случва доста рядко.

Превъплъщаването в две различни тела, често е много трудна работа за една душа и се наблюдава само в напредналите души, които искат да дойдат на Земята за да научат нещо бързо.

Когато Пламъците близнаци се съберат това означава, че са тук за по-висша кауза. Да предават знание и мъдрост на Земята.

Източник: Forever Conscious