Видео

Картини от извънземието, които говорят на друг език

Един епизод, който предизвиква ума и днес. Кой е този автор провидял създаването на света с други очи и какво никазват неговите картини?

Продуцент: Стойчо Керев