Тайни и загадки

Книгата на сънищата и посланието на Енох оспорва съвременната религия и история

Енох бил дядото на Ной и седмият човек след Адам. Това означава, че книгата на Енох е на около 5500 години. Енох бил роден 622 години след създаването на Адам и това прави книгата една от най-старите на планетата Земя. В тази статия ще разгледаме някои от текстовете в книгата на Енох. В тях ще открием много интересни неща, които разказват за „Падналите ангели“ и „Нефилимите“. Дали това е само продукт на древен мит? Или е истина, написана преди хиляди години?

Книгата на Енох е описана като древна еврейска религиозна творба, принадлежаща по традиция на Енох, прадядото на Ной. Днешните учени изчисляват, че по-старите раздели (и по-конкретно в Книгата на пазителите) датират от 300 години преди Христа. А най-новият раздел (Книгата на притчите) датира най-вероятно от първи век преди Христа.

Първата част от Книгата на Енох описва падението на Пазителите, ангелите които се грижели за Нефилимите. Остатъкът от книгата описва визитите на Енох в Рая под формата на пътувания, видения, сънища и неговите откровения. Книгата е съставена от пет главни раздела: Книгата на Пазителите (1 Енох 1-36), Книгата на притчите (1 Енох 37-71), Астрономическата Книга (1 Енох 72-82) ( също така наречена Книгата на небесните светлини или Книга на светлините), Книгата на съновиденията (1 Енох 83-90) (също така наречена Книгата на сънищата) и Посланието на Епох.

Но повествованието на книгата напълно оспорва съвременната религия и историята, главно поради спорното съдържание на настоящата. Възможно ли да сме пренебрегнали древни текстове като Книгата на Енох? Възможно ли е те да казват истината за това какво се е случило с човечеството в далечното минало. Ако е така, защо сме избрали да пренебрегнем тези древни текстове? Защото те не пасват на нашата традиционна хронология?

Много автори са съгласни, че на базата на редица древни текстове, може да стигнем до заключението, че Нефилимите са били древен вид извънземни, които са живеели на Земята в далечното минало. Въпреки че това е изключително спорна идея за традиционните учени, които стоят срещу нея. Според няколко древни текста Нефилмите наистина са били мистериозни същества, които са доминирали на планетата преди Великия потоп. В много такива текстове те са описвани като гиганти, а на някои места се споменава, че тези тайнствените същества са потомци на паднали ангели. Въпреки че редица учени се опитват да разберат какво са представлявали Нефилимите, все още има голяма неяснота около тях. Според древните текстове те били реални и обитавали Земята в далечното минало. Няма съмнение дали тези същества са били истински, единствения въпрос, търсещ отговор е относно техния произход и наследство.

Енох 6:1-3: „В началото на света, когато децата на човешкия род се умножиха, родиха се момичета стройни и красиви. Ангелите, деца на небето, ги видяха и се влюбиха в тях. Тогава си казаха: Хайде да си изберем жени измежду хората и да имаме деца от тях.“

Енох 10:3-8: „Аз, Енох, благославях великия Бог, царят на света. И наблюдателите ме нарекоха Енох, писаря, защото описвах всичко. А Господ ми каза: „Енох, писарю на правдата, иди да кажеш на наблюдателите от небето, които са напуснали върховните висини на небесата и техните обиталища и са се осквернили с жените, че ще бъдат наказани. Вършили са човешки дела, вземайки примера на хората жени, и са се покварили на Земята. Кажи им, че на Земята те няма никога да получат спокойствие, нито опрощение на греховете си. Никога няма да се възрадват в своите потомства и ще видят изтребени своите любимци. Ще оплакват погубените си синове. Те ще ме молят за тях, но никога няма да получат прошка или милост.“

Енох 7:1-6: „Ангелите, деца на небето, ги видяха и се влюбиха в тях. Тогава си казаха: „Хайде да си изберем жени измежду хората и да имаме деца от тях“. Жените човешки заченаха и родиха исполини. Ръстът на исполините достигна до 300 лакти (около 20 метра). Те започнаха да изяждат всичко, което хората произвеждаха, но въпреки това не можеше да бъдат изхранени. Тогава те се обърнаха срещу хората и започнаха да ги разкъсват и да пият кръвта им“.

Раздел 8

Азазел освен това научи хората да произвеждат оръжие – саби, ножове, щитове, ризници и огледала. Той ги посвети и в изкуството да изработват всякакви украшения, да си боядисват веждите и клепките, да използват скъпоценните камъни и всякакви багрила така, че да изглеждат порочни и покварени. Амазарак пък научи хората на всякакви магии и чародейства, разкри им всички тайни на билките. Армерис им предаде изкуството да разплитат всяка магия. Баркаял им показа как да наблюдават движението на звездите. Акибеел ги посвети в тайните на знаците. Тамиел ги въведе в астрономията. Азарадел им разкри движението на луната. Тогава хората навириха глави, не знаейки че отиват към гибел, надигнаха глас и гласът им достига до небето.

Раздел 19

Тогава Уриел извика: „Ето ангелите, които са съжителствували греховно с жените и са се провъзгласили за князе. Те скверниха хората и умножиха между тях заблужденията дотам, че ги накараха да принасят жертва на демоните, като на богове. Но в съдния ден те ще бъдат съдени и ще загинат, а с тях и техните жени, тъй като са се оставили да бъдат прелъстени доброволно и с радост.

След прочита на тези раздели, възможно ли е да има някаква истина в тях? Възможно ли е „падналите ангели“ да са съществували в далечното минало? Възможно ли е Нефилимите да са живеели сред хората? Ако е така, отново идва въпросът, защо сме избрали да пренебрегнем описанията от древните хора?

НП 2017