Кое е човешкото устройство за свързване с по-могъщи сили във Вселената?

Нашите създатели са проектирали инструмент, с който да отключим огромния си потенциал. В цял свят има древни традиции, които отъждествяват центъра на главата с центъра на Земята, с центъра на Вселената и с центъра на самото творение. Този център в някои култури се отъждествява с третото око.

Има много култури, които ни насочват в тази посока. При индусите третото око се нарича „бинди“. При будистите третото око се намира на челото на Буда. Можем да го открием и в Мезоамерика. Като вероятно е символизирал способността за свързване и общуване с висшите духовни сфери, използвайки този таен символ, който присъства във всички основни световни религии.

Някои изследователи виждат в третото око просветление, връзката с голямото неизвестно и силата на Вселената. Ние смятаме, че сме отделени от света, но всъщност сме свързани с всеки един обект във Вселената. И това по същество означава, че човекът е пряко свързан с всяко извънземно същество във Вселената.

Изследователи изтъкват, че макар третото око да се счита за метафора, в мозъка има яйцевидна структура, която има решаваща роля при превръщането ни в хора – таламуса. Той е оформен като две еднакви яйца. Таламусът се намира в центъра на мозъка и отговаря за предаването на информация от повечето сетивни рецептори.

Учени, изучаващи ефекта от таламусната стимулация върху пациенти с кома, наскоро предположиха, че това може да е най-важният фактор в човешкото съзнание. Те определят таламуса като предавателна станция в мозъка. Той получава цялата първична информация от сетивните органи. Например от нашите очи, уши и така нататък.

Първите сигнали от сетивните органи се насочват право към таламуса. Той сортира тази информация и я препраща към различни части от кората на главния мозък, който обработва тази първична сензорна информация. Ако таламусът е увреден, човек остава без съзнание. Това е много критичен момент, когато постъпилата информация се разпределя в кората на мозъка.

Таламусът се нарича Лампата, Отвореното око, дори Третото око. Много изследователи се питат дали това не е било подарък от извънземни същества, които са ни пробудили, и са ни дали възможност да се свържем с божествения, извънземен свят?

Може би извънземните, които са имали пръст в оформянето на човешкото тяло. Също и в настройката на неговия мозък, са поставили този яйцевиден таламус там, като свързващо звено с по-висша цивилизация, от която сме произлезли. Може ли таламусът да е физическото тяло, което древните култури са наричали „третото око“?

И ако е така, може ли тази мозъчна структура да е като устройство за свързване с по-могъщи сили във Вселената?

НП 2017

Участвайте в кампанията по набиране на средства за новия сезон на телевизионните епизоди 2017/2018 година. Използвайте бутона Donate или посочената сметка в раздел “Подкрепи Новото познание”.

Научете повече за дарителската кампания и банковите сметки на проекта.