Съзнание

Кои ангели съпътстват живота ни от начало до края?

Мнозина си задават въпроси във връзка с ангелите и се питат кои хора имат ангели или дали самите те имат такива.

Три категории ангели ни помагат тук на Земята, но те могат да бъдат призовани само с ангелска молитва, изречена от сърце.

Ангели пазители

Всеки има ангел-пазител − без изключение. Това е ангелът, който е постоянно с вас още от вашето раждане.

Любовта му към вас е безусловна. Той се старае да сте винаги в безопасност и да получавате напътствия.

Понякога ги бъркат с „духовните водачи“. Духовният водач е любящо същество, живяло на земята в човешка форма, след това получило  специално обучение как да стане духовен водач.

Това обучение подчертава, че ръководството на духовния водач не се състои в това да се намесва в свободната ви воля или да взема решения вместо вас.

Водачът дава общи съвети, осигурява комфорт, понякога − предупреждения и защита. Повечето духовни водачи са починали близки – баби, дядовци, братя и сестри, любими приятели и родители.

Вашият духовен водач може да е напуснал физическия живот преди да се родите.

Духовните водачи действат като ангели пазители. Основната разлика е, че истинските ангели пазители, които никога не са били като смъртни на Земята, имат по-високи вибрации.

Хората могат да изпитат усещане за духовно присъствие. Ясновидците виждат, че аурата на духовния водач не е толкова ярка и може да изглежда синкаво-бяла.

Ангели

Това са същества на светлината, които отговарят на нашия зов за напътствие, помощ, защита и утеха.

Ангелите са тук, за да ни помогнат, особено когато нашето намерение е да донесем радост и изцеление на света.

Помолете ангелите да заобикалят вас, близките ви, вашия дом и бизнес.

Ангелите изпитват голяма радост да ни помагат и в замяна искат само да не забравяме от време на време да им кажем „Благодаря“.

Архангели

Това са ангелите, които наблюдават ангелите-пазители и ангелите на земята.

Може да гледате натях  като на „мениджърите“ в йерархията на земните ангели. Можете да призовете архангел, когато имате нужда от мощна и незабавна помощ.

Ангелите нямат времеви или пространствени ограничения. Един архангел може да помогне на много хора, намиращи се на различни географски места, едновременно.

Поради „Закона за свободната воля“, ангелите и архангелите не могат да се намесват в нашия живот, ако не поискаме тяхната помощ.

Единственото изключение е в застрашаваща живота ни ситуация, в която бихме могли да умрем преждевременно.

Ангелите и архангелите се отзовават незабавно. Само мисълта: „Ангели!“ е достатъчна, за да се появят в отговор на вашия зов.

Усещате присъствието им. Когато ви прегърнат, чувствате дълбока топлина протича през гърдите ви и сърцето ви се изпълва с неземна любов.

Когато имате странно чувство, че ангелите са близо до вас, вярвайте, че това наистина е така.

Присъствието на ангелите се усеща. Когато сте сред природата и се чувствате свободни и изпълнени с радост, бъдете уверени, че ангелите ви придружават по вашия път.

по Д. Върчу