Тайни и загадки

Кои са душите от ниво V и каква е тяхната мисия според Едгар Кейси?

Много големи мислители от миналото са вярвали, че душата никога не може да бъде напълно хомогенна с човешкото тяло.

Нашите тела са важна част от проверката, която правим за себе си в живота.

Свободата на избора, която имаме в тези тела, се обуславя много повече от физиоло­гичните елементи.

Хората, които притежават души, които са и стари и много напреднали, са рядкост.

Едгар Кейси например определя тези души като Ниво V.

В повечето случаи душите от Ниво V са на Земята като превъплътени водачи.

Те са преодолели фундаменталните проблеми, с които повечето от нас се борят всекидневно.

Напредналите души от това ниво се интересуват повече от това да правят малки подобрения в определе­ни задачи.

Без да проявяват само­доволство, тяхната изява се заключава в това да подоб­рят живота на други хора.

„Питали са ме дали повечето хора, които са чувстви­телни, имат усет за естетичното и са с особено развито дясно полукълбо на мозъка, имат напреднали души.

Тези индивиди с такива характеристики често се оказват несъгласни с неправдите на един несъвършен свят. Не намирам никаква обща зависимост тук“, твърди Едгар Кейси.

Да бъдеш емоционален, да оценяваш красотата или да имаш екстрасензорни възприятия не означава задължително, че си напреднала душа.

Белегът за напреднал дух е човек, който проявява търпимост към обществото и изключителни умения да се справя с нещата.

Най-забележителна е тяхната неве­роятна проницателност. Те започват да управляват от най-ранна възраст.

Възможно е да са поставени под по-голямо напрежение заради собственото им желание за развитие.

Това не означава, че животът не е подготвил капани за тях, защото в противен случай душите от Ниво V изобщо нямаше да са тук.

НП/ по записите на Едгар Кейси