България

Кои са пазителите на сакралните обекти според тангризма?

Тангристите са обект на гонения от княз Борис I, защото отказват да приемат християнството и оттогава знанието им се предава през вековете чрез устната колобърска традиция.

Във фолклора колобър, който достига до ниво да не контактува повече със света, се нарича змей горянин.

Българските народни приказки не са просто фантастични истории за забавление, а предават кардинални знания.

Култовите обекти на планетата, като пирамиди, храмове и могили са части от единна астрономична структура и така се заключва енергиен пръстен, съхраняващ планетата от външни влияния.

Умовете на хората имат специален интерес към енергията, щом тя се отнася до сакрални места.

Това се обяснява с факта, че материята, от която са създадени човешките същества, е енергийно образувана.

Енергията на света и пазителите на сакралните обекти

Енергията е водеща субстанция и нейните качества определят тези на материята. Поради този факт ние сме не само енергийно обвързани, но и енергийно зависими от четирите реалности в нашата Вселена: кварковата, квантовата, атомната и молекулната.

Тъй като в изброените реалности Вселената е многомерна и многофункционална, е възможно в други светове да има биологични същности,  които са различни, а не подобни на нас.

За такива става дума в тангризма, като изцяло енергийни същества са натоварени с особено важната роля на пазители на сакрални обекти.

Те притежават разум и поведението им се гради на базата на логически мисли и разсъждения. Тези същества са представители на реалност, която за хората има огледален рефлекс.

Това разбиране се използва в тангризма и основната роля на колобъра е не да учи и да надзирателства над хората, а да се превърне в отражение, в огледало.

По този начин външният свят, включително човешкият, има възможност да се огледа в него и да се познае и съответно обратното.

Енергията на тези същества може да се възприема и като тип организация. Представителите на човешката раса не могат да бъдат изградени само от енергия, защото самата тя не може да бъде „нещо, което няма зад себе си нищо”.

Единственото божество на планетата

Тангризмът е първият монотеизъм на земята, при който човешката мисъл е предпазена от идеята да превърне божеството си в антропоморфно същество.

Някои духовни учения имат по-силно изразено духовно съотношение с нас самите.

Защото човешкият организъм е плод на биологичната реалност, която от своя страна е структурирана от молекулната реалност. Земята винаги е била наблюдавана, както и цялата Вселена, в която няма нищо случайно.

Тангризмът е категоричен, че тя има четири етера. Четири кардинални възможности енергията и материята да се проявят на света.

Науката ги определя като царства: кристално, растително, животинско и човешко.

С помощта на разказа в съзнанието ни се формира субстанция на нашите чувства, от която се изгражда архетипов образ.

Той не може да бъде разглеждан като религия, защото не съдържа нито един религиозен ритуал, а само завет към българите, който гласи: „Душа душа да не поробва и дух духа да не подвежда”.

Това е проявление на силата на енергията, тъй като човешкият организъм е част от биологичния свят на нашата планета, а тя от своя страна е част от материалния свят на нашата Вселена.

НП/2020