Съзнание

Кои са трите състояния на съзнанието и в кое се намираме?

Няма никакво съмнение, че в нашата Вселена съществуват и други измерение. Самите вие може да сте ги видели в сънищата си или чрез астрално проектиране. 

Така както има различни измерения в тази Вселена, така и ние имаме различни измерения на съзнанието. Те не са реални места, а състояния на съзнанието ни.

Тук на Земята ние можем да усетим триизмерното, четириизмерното и петизмерното състояние. 

Повечето хора на Земята преминават от едно в друго състояние на съзнанието в зависимост от етапа в живота си, в който се намират. Въпреки че всички живеем на една планета, нашите възприятия за нея ще бъдат различни и водени от състоянието, в което изберем да останем. 

В кое измерение се намира вашето съзнание? 

Животът в триизмерно състояние 

Триизмерното съзнание възприема света в чисто физическо състояние. Вие сте индивид, отделен от другите. Вие сте вашата работа, вашата визия, вашата кола и хората, с които дружите. 

Всичко е или добро или лошо и животът е едно състезание. Мислите ви нямат влияние над вашата реалност. Вие сте жертва на обстоятелствата в живота си. 

Животът в триизмерното състояние може да ни донесе много радост, но ще е трудно да се справим с болката и по-дълбоките емоции. Нямаме желанието да търсим или разберем дълбокия смисъл на реалността ни. 

Животът в четириизмерно състояние 

Четириизмерното съзнание започва да приема идеята, че всички ние сме свързани, има нещо повече от това, което виждаме с очите си. Мислите са нещо могъщо и могат да променят начина, по който възприемаме света. 

Разбираме, че не винаги нещата са просто добри или просто лоши. Имаме силното желание да намерим мисията си и да следваме страстта си. Интуицията ни става по-силна. Търсим един по-дълбок смисъл в живота и започваме да забелязваме магията на Вселената. 

Животът в петизмерно състояние  

Кристално ясно е, че всички ние сме част от едно цяло. Животът се превръща в приключение изпълнено с растеж. Вече няма такова нещо като добро и лошо. Всяко малко нещо има значение, всяко преживяване, колкото и краткотрайно да е то. 

Изпълват ни чувства на любов и признателност към другите, към планетата и дори към Вселената. Не чувстваме нужда да съдим, тъй като разбираме, че всеки е поел по своя собствен път. 

В това състояние разбираме, че няма конкуренция, за всички има достатъчно във Вселената. Интуицията ви е изключително силна и чувствате връзката с по-висши същества. 

Важно е да запомним, че нито едно от състояния на съзнанието не е „по-добро“ или „по-лошо“ от другите. Всяка душа на Земята има свой път и свои причини да избере в кое измерение да живее. 

foreverconscious