Съзнание

Колко личности притежаваме и дали са само във физически форми?

Много хора по света наивно предполагат, че всяка разумна личност задължително трябва да се проявява във физически форми и че само тези форми са реални.

Това, което от нас се подразбира под думите „физически живот на човека”, е по-скоро изключение от общите правила на космическото съществуване на съзнанието, а не завършена форма на еволюционното развитие на разума.

Всяка от съставните части на единния висш разум позволява на всяка въплътена личност да съизпитва на себе си специфичното влияние на всяка от своите структури.

Еволюцията на световете

Така нашата Вселена, чрез съвкупното съзнание на човека, познава и еволюционно развива самата себе си.

Всеки човек представлява множество личности, едновременно реинкарниращи се в множество различни системи на многоизмерната реалност.

Всяка физическа личност, с нейния характер и индивидуални външни признаци, представлява резултат от съвместната дейност на множество съзнания.

Те интензивно проработват, чрез съвкупното съзнание на човека в целия спектър от присъщите за техните собствени реалности енергии.

Личността на всеки земен човек е съставена от множество сложноенергийни елементи. Това са съзнания на фрагментирани или чакрамни личности.

Благодарение тях всеки има възможност да съществува не само в пределите на физическия свят, но и в други реалности и в други измерения.

Теорията за множеството

Всяка от т. нар. „физически личности” се състои от множество финоматериални личности с различно ниво на развитие, сред които има немалко непросветени, невежи съзнания, зациклени на проработката на едни или други низши аспекти.

Тези личности, паралелно с нас, също водят индивидуално съществуване в своите финоматериални реалности, общувайки с други, идентични им по ниво и качество на развитието личности.

Нашата физическа личност отразява само някаква съвкупност от проявления и проработки на несъвършените фрагментирани съзнания на определени низши астрално-ментални енергии посредством тяхното постоянно обогатяване с информация.

Този наш „аз”, който ние във всеки момент от времето сме свикнали да отъждествяваме със „себе си”, в действителност е само неголям фрагмент от съвкупното съзнание.

Затова всяко от вземаните от човека решения е резултат от „гласуването” и свободното волеизявление на абсолютно всички активизирани в него фрагментирани съзнания.

Решенията и мулти животите на всеки от нас

Качеството на всяко вземано от нас решение изцяло зависи от това доколко активно са задействани най-развитите и просветлени от нашите чакрамни личности, съставляващи нашето съвкупно или колективно съзнание.

Тяхната активност в голяма степен зависи от това доколко са проработени и очистени от груби астрални енергии порталите на трите ни главни низши чакри, осигуряващи взаимовръзки на фрагментираните съзнания с реалностите на съответстващите им по качество нива на Астрала.

Колкото по-малко опит има съвкупната физическа личност с дадения тип енергии, толкова по-голямо влияние върху взетото от нея решение ще има тази от нейните чакрамни личности, която в най-голяма степен съответства на качеството на дадения тип вибрации.

Вземайки решение под „убедителния натиск” на една или друга от чакрамните личности трябва да не забравяме, че на всяка от финоматериалните реалности, чиито енергии са представени в нашето съзнание своя степен на достоверност на знанието.

Активна роля за нейното разпространяване и установяване в нашето съвкупно съзнание изпълняват именно чакрамните личности. Оттам и сънуването на различни светове, в които ние изпълняваме различни мисии и живеем милиони различни животи.

ayfaar.org