Тайни и загадки

Колко пъти се прераждаме според древните египтяни и къде отиваме?

В Абидос, пазен от високи външни стени, се намира храмът, който разказва неговата история. Огромен комплекс, в който живеели хиляди хора. Последната столица на египетската империя и религиозен център.

Там през 1300 г.пр. Хр., Сети I и неговият син Рамзес II построили един храм, който разкривал съществуването на прераждането. 36 колони поддържат високия таван на тайнствена зала, посветена на универсалния ред пред седемте параклиса, които завършват комплекса.

На една от тези стени виждаме Изида, сестрата на Озирис, която заражда човешкото съзнание, представено от фараон Сети I, който се смята за духовен пастир на цялото човечество. Той дава полъхът на живота и божествения миг на смъртта и прераждането.

Египетската митология разказва истински истории хилядолетия
Египетската митология разказва истински истории хилядолетия

Откровението на египтяните установява, че всеки дух минава през този процес за един космически цикъл, една обиколка на Слънчевата система около централното Слънце на галактиката. За този период от време, който трае 25 920 години, планетата Земя минава през всичките 12 съзвездия и звездите, които сформират 12 зодиакални знаци на небосвода. Това се случва, за да може духът да възприеме различните енергии, различните сили на звездите. Дванадесет цикъла, които предизвикват различни процеси и състояния.

По времето на тази обиколка, Духът се преражда 700 пъти в различни тела, места, времена, ситуации, условия и личности. За да преживее със собственото си тяло ситуации, от които ще научи кои са ценностите, които изграждат Вселената.

При всеки живот приема една нова личност, има различно семейство, на различно място и време, за да преживее ситуации в различна съдба.

Със свободният си разум решава как да реагира спрямо ситуациите, с които се сблъсква, за да анализира резултатите от поведението си.

По този начин еволюира, взимайки милиони решения и изпитвайки получените резултати. Контрастите съществуват, за да разберем Вселената. По този начин развиваме доверие към Бога.

Човекът трансформира страданието в спокойствие, нетолерантността в уважение, агонията в хармония. Намира щастието и повдига жизнената си енергия, постига допълнителни способности и усещания.

Превръща се в недосегаемо и неуязвимо същество. Прераждането превръща смъртния човек, ограничен с временно съзнание, в едно безсмъртно същество с постоянно съзнание, който по своя воля свободно може да влиза и излиза от материята.

Човекът не живее само един път, смъртта е само една врата, сменяща условията, за да получи друга съдба.

НП/по Ж. Мурийо, със съкращения