Новини

Конспиративна теория или възможен сценарий? Секретният проект

Тази концепция включва универсално свръхестествено прилагане на електронните средства. Съдържа няколко различни насоки, които могат и да ви шокират със своята актуалност, а е създадена в средата на 80-те години на миналия век.

Първата има за цел:

да накара човечеството да повярва, че предстои извънземно нашествие и то може да се случи над всеки един град на земята. Така ще бъдат подтикнати „ядрените играчи“ да използват своите оръжия.

По този начин законодателството на ООН ще изисква всички нации, които премахнат ядреното въоръжение да се разоръжат – когато се види, че нападението е било фалшиво.

Втората задача е:

да се накарат християните да повярват, че идва време на горест с евентуалната очаквана интервенция на извънземни.

Третата насока в е да се осъществи връзка между електроните средства и свръхестествените сили.

Вълните, които се използват, ще позволят доказване на свръхестествени сили като пътуване по оптични влакна, коаксиален кабел, електрически и звукови линии.

Всичко това, за да се проникне до всеки човек чрез основните приемателни устройства.

Предварително монтираните чипове

ще са вече в действие. Целта на всичко това е да се създаде страх от извънземни духове.

Те се разпространяват навсякъде по планетата и довеждат населението до истерия и лудост, самоубийства и психологически безпокойства.

След „Нощта на хилядите звезди“ населението на Земята ще се подготви за новия Месия. Той ще установи ред и мир на всяка цена, даже и с цената на пълното отстраняване на свободата.

Техниките, които се използват в тази част от проекта са използвани в СССР, за да се приеме комунизма.

Същите техники ще бъдат използвани,

за да се приложи Новия Световен Ред и новата религия по пътя за него.

Хората задават въпроси: кога ще се случи това и кога ще могат да видят нощта на хилядите звезди, кога събитията ще започнат да текат, как ще се разбере началото?

Според множество доклади, всичко това ще започне със световен икономически срив.

Не тотален, но достатъчно голям, за да позволи на уредниците на Новия Световен Ред да въведат някакъв вид наднационална валута.

След това ще приложат електронното разплащане, заместващо всякакъв вид книжа и банкноти.

Този вид валута ще бъде използвана, за да се принудят хората с техните спестявания да изразходват или вкарат в обръщение част от своите натрупани в парична форма средства.

Хората, които имат спестявания

и се явяват независими, са единствените, които могат да въстанат срещу тях.

Ако планът рухне, не може да стане и война. Банкнотите няма да съществуват. Това е един от първите признаци, за да се приложи световната електрона парична система.

Всеки един, който би могъл да има пари в бъдеще, ще има начин да трансферира парите си по електронен път.

Преди това време, обаче, всеки ще трябва да изразходва своите спестявания и така всеки се оказва 100% зависим от съвета.

Целта на тази диктатура е да наблюдавата населението навсякъде върху планетата, без изключения. Ето защо новите технологии бяха въведени навсякъде и като такива, те са технологии за контрол над хората.

НП/2022