Тайни и загадки

Конспиративна теория за 2017 година набира все повече популярност

През 1849г, британският археолог Остин Хенри Леярд открива 22 000 глинени плочки в древния шумерски град Ниневия, в район, известен днес като Ирак. Плочките съдържат клинообразно писмо. То е считано за най-ранната писмена система, създадена от шумерите преди 6000 години. Днес, близка до умовете на хората конспиративна теория набира все повече популярност.

Закарая Сичин е прекарал повече от 30 години, превеждайки тези шумерски плочки. В книгата си от 1976 г. , „Дванадесетата планета“, Сичин твърди, че клиновидните текстове описват извънземна раса. Тя е дошла на Земята от неоткрита планета в нашата Слънчева система. Планета на дрейв отвъд Нептун.

Ние сме създадени за планетарна васалност на всемогъщи чужди цивилизации. Според интерпретацията на Сичин за древните плочки, човешкия род в Шумер е бил под ръководството на небесна цивилизация. И за да прикрият извънземната манипулация, са издигнати местни царе на власт. Те са посредници между хората и техните, така наречени, богове.

И какво казват древните текстове за Шумер? Че нищо от това нямаше да е възможно, без помощта на боговете. Един древен текст е категоричено преведен като „Тези, които от небесата дойдоха.“ Посетителите от небесата видели, че неандерталеца еволюира природно тук на Земята и решили да сложат техния генетичен маркер на него. Казано разбираемо извънземните сложили 80% от техните гени и 20% от хуманоидните, които били тук. Те създали нас по техен образ и подобие.

Конспиративната теория описва как много могъщи извънземни са дошли и са подобрили нашето ДНК. Причината е била прозаична. Нещо не е било наред с този вид през хилядолетията и не се е развивал. Скокът в еволюцията сакаш започва от нищото. Изведнъж виждаме идентични пирамиди по цялата земя, мегалитни площадки от шест тонни каменни блокове, огромни акведукти, земеделие, астрономия. Дарвин се надсмива над това, но неговите противници имат сериозно основание. За повечето историци, физическата възможност и знанието как да бъдат конструирани тези мегалитни обекти, остава мистерия.

Твърде е възможно Небесните господари да искат да започнат нов експеримент. Доказателствата са в Библията, древните текстове от Шумер, предсказанията на хопите. Ние сме генетично променен вид, твърдят десетки антлополози и фактите са открити от наука. Но какво ще направят боговете с нас, можем само да гадаем. Дотогава конспиративната теория за Небесните посетители и тяхното завръщане тази година ще набира все повече почитатели.

НП/ 2017