Новини

Кой дава душа и съзнание на човека и какво става след смъртта?

Съществуването на съзнание във Вселената е една от най-големите научни мистерии на всички времена. Самото съществуване на света, да не говорим за развитието на органичния живот, е огромна загадка.

Учените все още не могат да обяснят, защо ние като биологични механизми получаваме съзнание и душа, и откъде? Загадката съзнание е нерешена без значение, кой какво говори.

Същността на дебата се фокусира около това, дали съзнанието е чисто физическо, материалистично явление.

И второ: дали съзнанието представлява по-симбиотична универсална сила, която помага да се установи реалността на космическо време?

Още по-вълнуващ е въпроса: Какво става със съзнанието и душата след смъртта? Но да разгледаме някои теории и може да открием отговорът.

Квантово съзнание

Теоретичният физик Роджър Пенроуз и психологът Стюарт Хамеров, са автори на теорията на съзнанието, известна като „Организирано обективно намаляване“ или ORCH-OR.

Тяхната хипотеза твърди, че съзнанието се изстрелва от микро цилиндри, вградени в квантовото ядро на нашата Вселена.

Това предполага, че съзнанието не възниква само от неврохимичните процеси на мозъка, а има по-дълбок и по-първичен произход, който е присъщ на Вселената.

Теорията предполага, че умовете ни след себе си могат да оставят отпечатъци на остатъчна информация в тъканта на света около нас. Пенроуз и Хамеров твърдят, че съзнанието е неизчислима сила, свързана с основната геометрия на самото време пространството и не изчезва след смъртта.

Проектът за глобално съзнание и ретроактивно разпознаване

От проект, наречен Princeton Engineering Anomalies Research (PEAR) смятат, че човешкото съзнание може да повлияе на случайната информация и да я направи по-подредена.

Изследването се превърнало в текущия Проект за глобално съзнание, който събрал статистически данни в световен мащаб, документиращи как човешкото съзнание влияе на случайните модели.

Д-р Дарил Бем провел експеримент, в който ясно предположил, че хората са по-склонни да си припомнят нещо в настоящето, ако го запомнят в бъдеще.

В докладът му „Усещане за бъдещето“, д-р Бем представя експериментални доказателства, че човешкият ум може да разпознава бъдещето в настоящето, но точният механизъм остава неизвестен. Как става това, обаче, учените не могат да отговорят.

Разширеният интелект може да се самокодира във физиката на Вселената

Това е една от най-новите и най-умопомрачителни теории в списъка.

В статия, озаглавена „Дали физическият закон е извънземна интелигентност?“, уважаваният астроном и астробиолог Калеб Шарф изследва идеята, че напредналото извънземно съзнание, всъщност може да бъде закодирано в тъканта на самата Вселена. Оттам и в човека като нейно творение.

Използвайки теории от съвременни футуристи за загадките за тъмната материя и енергия, Шарф твърди, че по-висшите форми на интелигентност в нашата Вселена могат да кодират живите системи в самия физически закон.

Теорията поставя нов поглед

и представя необикновено обяснение, както на тъмната материя, така и на тъмната енергия.

Може да се каже, че всички тези теории описват ново разбиране за съзнанието, която надхвърля границите на съвременната наука.

Фактът, че много от тези теории се подкрепят от известни физици и учени, свидетелства за тяхната легитимност.

Въпреки това, наблюденията от квантовата теория показват, че съществува мъглива, но фундаментална връзка между съзнанието и създаването на физическата реалност.

Ето защо въпросът: Кой дава душа и съзнание на човека и какво става след смъртта ще остане без отговор още дълго време.

Източник: The Mind Unleashed