Тайни и загадки

Кой е истинският създател на египетските пирамиди? Нова хипотеза

След неуспеха на строежа на Вавилонската кула, Мицраим и неговите потомци са се заселили в Египет.

Очевидно в Гиза са живели

цивилизовани хора и елохими-богове, които са разбирали небесната механика и астрономическата наука на прецесията.

Притежавали са и техническите възможности да установят кога е била най-ниската точка в прецесиалния цикъл на съзвездието Орион.

Тоест това е началото на 13 – хилядолетното, издигане на съзвездието Орион. И са се заели да създадат вечен паметник. Трите големи пирамиди на платото в Гиза, свързвайки ги с този момент.

Като поставили Орионовия пояс

на Земята във вид на три пирамиди, те знаели, че „замразяват“ един съвсем конкретен миг във времето и отправят „инженерно“ послание към всички по-нататъшни поколения хора.

Голямата пирамида e посторена на място, където преди 8000 години се е виждала звездата Ал Нитак
Голямата пирамида e посторена на място, където преди 8000 години се е виждала звездата Ал Нитак

Хипотезата:

След Потопа през 1656 г. от Адам, египтяните, потомците на Мицраим, са изчакали 344 години, когато са се навършили 8000 години от момента, когато Орион се е намирал в най- ниската си точка на прецесиалния си 26000 годишен цикъл.

Или казано по друг начин 13000 години се издига и 13000 години се спуска.

Така са древните са направили една от шахтите в Голямата пирамида. Тя да сочи там, където преди 8000 години се е виждала звездата Ал Нитак, най-ниската в колана на Орион.

По този начин те са оставили

за поколенията посланието, че Сътворението на света се е случило в момента, когато съзвездието Орион се е намирало в най-ниската точка на прецесиалния си цикъл.

Построявайки Голямата пирамида в Гиза, 2000г. след Адам, те са я конструирали да сочи 8000 години назад – в момента на Сътворението, когато Орион е в най-ниската точка от 13000 годишното си спускане.

Orion Nebula M42/сн.nasa.gov
Orion Nebula M42/сн.nasa.gov

Ако това е вярно, 13000 г. издигане на Орион, може да бъде онагледено по следния начин. Съзвездието е в най- ниската си точка. Елохимите извършват съвсем съзнателно в този момент Сътворението на света.

Пирамидите в Гиза са били построени

344 години след Потопа, или 2000 години (1656+344) след Адам или 8000 години след Сътворението. 344 години след Потопа водят до 1956 г.пр.Хр. Това означава, че 4000 години ще ни отведат до 2044 г.сл.Хр. в наше време.

Тогава ще се навършат 12 000 години от прецесиалното издигане на съзвездието Орион.

И след това ще останат още 1000 години докато Орион се изкачи най- високо в своето прецисиално движение в небето. Но какво ни очаква тогава, можем да гадаем?

И това всъщност е цялата описана в Библията човешка история – 13000 годишният цикъл на възкачването на Орион. Може би не сме съвсем без ориентир във времето относно Сътворението, кой знае?

НП/ заб. Зрителски текст получен на електронната ни поща.