Новини

Кой и кога е нарисувал гигантските фигури на платото Наска?

Японски учени

от университета Хокайдо, Института по орнитология в Ямашина и университета Ямагата идентифицират 16 геоглифа в пустинята Наска на около 2000 години.

Геоглифите в пустинята Наска са доста странни фигури с размери над сто метра, изрисувани върху повърхността на платото.

Мистериозните рисунки

могат да се видят изцяло само от височина, така че са открити едва през XX век, когато самолетите започват да прелитат над платото.

Възрастта на фигурите е неизвестна – може само да се предположи, че са създадени преди появата на инките на платото през ХII век.

Неясно е и предназначението

на геоглифите – някои учени ги смятат за астрономически календар, други – за ритуални изображения. Но преди да отговорим на въпроса кой е рисувал върху платото да помислим за друго.

Японски изследователи анализират рисунките в пустинята Наска и идентифицират птици върху тях, използвайки силно различими черти, включително формите и размерите на главите, клюна, шията, крилата и опашката.

Освен това те класифицират фигурите

сред птиците, които в момента обитават различни части на Перу. Геоглифът, който преди беше признат като представляващ колибри, всъщност е дрозд отшелник, докато други фигури изобразяват пеликани, например.

Останалите чертежи, за които преди се смяташе, че изобразяват кондори и фламинго, нямат значителни характеристики, които да подкрепят оригиналната идентификация.

Освен това те са слабо съчетани

със съвременните перуански птици. Интересно е, че идентифицираните птици се срещат в други части на страната, където няма геоглифи.

Дроздове отшелници могат да бъдат намерени в горите по източните склонове на Андите и на север близо до Еквадор, а пеликаните живеят по крайбрежието.

Според учените древните перуанци

са били привлечени от екзотични птици, които не са присъствали на местата, където са живели създателите на фигурите.

Японските изследователи предполагат, че птиците, които са останали неидентифицирани на рисунките, може да са живели в Перу в миналото.

Към днешна дата учените

познават около 30 рисунки на животни и различни предмети на платото Наска в Перу, както и няколкостотин други фигури и линии.

Но и до днес няма екип от учени, който да е отговорил еднозначно на въпроса – Кой е създателят на рисунките?

popmech.ru