Тайни и загадки

Коя е най-висшата енергия, която управлява съзнанието?

Енергията ражда енергия посредством създаването на импулс за движение, а волята е тази, която започва този процес. Или можем да открием, че около нас става нещо, а ние не желаем да бъдем част от него – в такъв случай отстраняването от ситуацията изтегля импулса на движение от нея.

Така използваме неподвижността, за да постигнем промяна, чрез отказа да бъдем част от това движение – и го спираме, когато то достигне до нас. Волята представлява съзнателното комбиниране на сила и форма (съответстващи на Ход и Нецах в Дървото на живота). От възходящия си поток създаваме силата. Тя се поражда от емоциите ни, от потребността от оцеляване в един нормален свят и дори от собствената ни инерция на движение.

Нашият низходящ поток на съзнанието ни осигурява формата за тази сила чрез посредничеството на разбирането. Мислите ни дават посока на нашата по-първична енергия. Разбирането ни, което се простира от миналото към бъдещето, моделира силата ни с по-широка перспектива, докато накрая тя се превърне във фино настроен инструмент на промяната.

Волята е най-ефективна, когато е интелигентна и стратегическа. Това ни пази да не пилеем енергията си, опитвайки се да правим нещата единствено с помощта на силата.

В Манипура силата и формата се комбинират и се развиват взаимно до по-високи и по-ефективни нива. Щом пламъкът на третата чакра бъде запален, не е трудно огънят да се поддържа. Щом светлината на разбирането е изгряла, пътят към по-нататъшното разбиране е осветен.

Когато Кундалини се издигне до тази чакра, тя прави себе си видима. Тук тя запалва огъня, който да изгори невежеството, кармичните капани и физическите нечистотии. В тази чакра Кундалини започва да гори. Първата стъпка в обучението за развитието на волята е осъзнаването, че имаме воля и че тя функционира доста добре през цялото време.

Всичко, което виждаме, сме създали с помощта на собствената си воля – дрехите, които носим, колата, която караме, домът, в който живеем. Чувството за безсилие не се дължи на липсата на воля, а на неуспеха да разбере и да се свърже с нашето постоянно подсъзнателно използване на волята.