Тайни и загадки

Коя е основната улика за разбирането на числото 666?

Всички сме чували за числото 666 или „числото на дявола“, както е наречено то в Новия Завет.

Но дали това е просто едно число? Ако се вгледаме назад в историята, то може да ни разкрие невероятни неща за посланията кодирани първоначално Библията.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

666 бива използвано като код в Новия Завет, който лесно би бил разгадан от по-образованите хора, живеели в този период е нашироко разпространявана хипотеза, но дали това е така?

Различните тълкувания на древните текстове

Определени медии разпространяваха информация за връзката на 666 и император Нерон, но дали това не е толкова нелепо, колкото и твърдението за омразата към Римската империя и нейния лидер по това време?

Да се вгледаме в по-сериозното тълкуване на текстовете отпреди две хилядолетия. Веднага след числото 666 в книгата Откровение се говори за 144000 последователи на Агнето, Исус Христос, на чиито чела е записано неговото име и името на Баща му — Йехова.

Тези имена показват, че личностите, които ги носят, принадлежат на Йехова и на неговия Син, за които те свидетелстват без да се срамуват.

По същия начин хората, които носят белега на звяра, показват публично, че служат на звяра.

Следователно фигуративният белег на дясната ръка или на челото е символ, който показва, че човекът, който го притежава, се покланя на подобната на звяр световна политическа система и я подкрепя.

Хората с този белег отдават на „Кесаря“ това, което по право принадлежи на Бога. (Лука 20:25; Откровение 13:4, 8; 14:1)

Основната улика за разбирането на числото 666

Може би основната насока към разбирането на числото 666 е това, че то е „число на човек“ или както казва „Пространна Библия“ — „човешко число“.

Този израз не може да се отнася за конкретен човек, защото Сатан — а не някой човек — има власт над звяра. (Лука 4:5, 6; 1 Йоан 5:19; Откровение 13:2, 18)

По–скоро това, че звярът има „човешко число“ или белег показва, че е от човешко естество, а не духовно или демонично, и че проявява определени човешки черти.

Какви са те? Библията отговаря, като казва: „Всички (хора) съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога.“ (Римляни 3:23)

Следователно това, че звярът има „човешко число“, показва как правителствата отразяват принизеното човешко състояние, характеризирано от греха и несъвършенството.

Но защо тайната на трите шестици остава толкова загадъчна до наши дни е мистерия, която едва ли ще намери своето научно обяснение.

sciencealert.com