Новини

Крият ли Просветените технологии от други светове?

През последните години се появява

все повече информация, че правителствата на някои държави са ангажирани в свръхсекретна дейност по изучаване на извънземни технологии и контактите с извънземни цивилизации.

Десетки авторитете настояват, че има твърде много доказателства водещи към едно и също заключение.

„Всички улики и по-специално получените в САЩ документи чрез Закона за свобода на информацията, неизбежно сочат факта, че в света се провежда безпрецедентна по своя мащаб и значение политика на секретност по  въпросите на НЛО.“

На хората се поднася нискокачествена фантастика

и окултно мошеничество, целящи да скрият истинската същност на нещата.

Защо е тази политика на тайнственост и кой или какво стои зад това? – питат от платформата „Око на планетата“.

Цялата човешка история е изпъстрена с доказателства за наличието на тайни общества. Не подлежи на съмнение фактът, че те са съществували и в далечното минало.

Такива съществуват и днес

И според някои писатели и общественици, дейността им касае както цялото човечество, така и инфрмацията за неземните посетители.

Като правило, членове на тайните общества са видни учени, мислители, политици. Всички онези, чието интелектуално ниво е с няколко порядъка по-голямо от нивото на обикновените хора.

Дейността на тайните общества на планетата винаги е насочена към съществуването на двустепенна наука: за елита и за масова употреба.

При това по оценки на експерти от авторитетни НПО

изоставянето на масовата наука и технологии от елитарните съставлява от 30 до 80 или повече години.

Съществуват достатъчно надеждни документи, че радиото е било известно още по времето на Александър Пушкин.

Това е поне 60 години по-рано от „официалното“ му откриване от Попов (1895 г.) и Г. Марков (1897 г.). Нещо повече – има доказателства, че прототип на съвременното радио оборудване е било използвано още през XVI век от известния немски учен Йохан Хейденберг.

Съществува теория, че антигравитационните двигатели, са били известни в края на миналия век. Ако това е вярно, то е съвсем естествено обяснението на множеството свидетелства от края на XIX  и началото на XX век за странни летящи машини с хора на борда.

Това е и аргумента на една от компаниите за електрооборудване, която е закупила патента за „вечна“ електрическа крушка, изобретена през миналото столетие.

Три от тези крушки все още светят в една от най-старите американски служби за пожарна безопасност.

Очевидно по същите причини

е била скрита и цялата информация за най-значимите изобретения на гения Никола Тесла.

И по-специално на „преобразувателя на твърдо състояние“, който преобразува енергията от пространството в електричество.

Устройството с размер на двулитрова бутилка е тествано в продължение на една седмица и предоставяло електричество за движение на автомобил със скорост от 130 км/ч.

Това е било достатъчно, за да се обезпокоят петролните компании и производителите на електроенергия.

Логично е да се предположи, че има и други причини, поради които тайните общества „спъват“ някои от научните и технологични постижения.

Тайните общества са изключително заинтересовани от едноличното притежаване на елитарните знания и високите технологии. Неочаквано се прекъсват перспективни изследвания, изчезват обещаващи учени.

От каталозите и справочната литература изчезват имена на учени и заглавия на трудове.

Къде и за кого продължават да работят те?

Според Дейвид Айк, един от водещите изследователи на задкулисието казва:

„…към днешна дата, можем да кажем, че могъща тайна организация е в състояние да повлияе сериозно върху различни аспекти на човешкия живот. Тя далеч не е всемогъща, но амбициите й са големи. Да се превърне като минимум в тайно световно правителство.“

Основните очертания според Айк са започнали да се проявяват още в началото на века.

Тайните общества на Илюминатите („Просветените“)

от Великобритания и САЩ се обединяват през 1919 г. в структура.

Тя е наречена „Кръгла маса“. Видимата част на този айсберг в Англия се превърна в Кралски институт по външните работи.

А в Новия свят – Съвет за външни отношения. От този момент американски президент може да бъде само „просветен“ – член на този съвет.

Единственото изключение беше Джон Кенеди. И може би това предопределя неговата трагична съдба.

НП/ Око на планетата