Тайни и загадки

КРИЕ ЛИ ТАЙНАТА НА СМЪРТТА Каймановата падина?

Митът за подземния свят, както и митът за Рая, изгубен в световен потоп са универсални митове за цялата планета.

На първо място, има научни доказателства, че суха и обитаема земя е съществувала едновременно с древните гърци, а именно на Карибските острови.

На второ място, Карибите са точно там, където гърците поставят подземния свят.

В пътуването на Одисей в подземния свят се казва, че е достигнал далеч отвъд пределите на Океана или от другата страна на Атлантическия океан.

На трето място, трябва да се разбере как смисловото значение на израза “земя под морското равнище“ се превръща в Хадес или „Земя на мъртвите“.

И накрая, в района на Карибския басейн се намира подводна падина, която в гръцката митология се оприличава на изначалната бездна.

Тя заема важно място за определянето на понятията “Земя на живота” и “Земя на смъртта”.

Омир описва Одисеята като мит, датиращ от епохата на героична Гърция.( бел. ред. Доколкото това е историята на Гърция.)

Там подземното царство е мрачен свят на сенки и духове на мъртвите.

Да приемем,че гръцкият подземен свят Хадес и Карибският басейн са едно и също място, какво следва от това?

В Карибския басейн се намира Каймановата падина, стотици метри по-дълбок от околното море пролом.

Каймановата падина достига максимална дълбочина от над 7620 метра.

Докато средната дълбочина на Карибския басейн е около 2134 метра.

Нещо повече – великият философ Платон в съчинението си “Федон” също го описва буквално като пропаст и бездна.

Възможно ли е Хадес да е бил същински рай и не само да се трансформира като понятие от земя на живите към земя на мъртвите, но и да е място на реален природен катаклизъм?

Древните гърци и финикийците са вярвали, че градините на хесперидите, също като Хадес, се намират далеч на Запад.

Това географски съвпада с Карибския басейн също, което може да е улика за събития от древни времена свързани с катаклизъм.

Но какво става после е загадка за науката и до наши дни.

НП/ Брад Юн