Съзнание

Квантовото заплитане и влиянието на геомагнитната активност върху хората

Учените, които изследват магнитното

поле на човека и планетата установяват, че те взаимно си влияят. Подобно на квантовото заплитане всичко живо е свързано.

Терминът е все по-често употребяван като елемент от случващият се квантовия преход.

Институтът HearthMath

е международно призната организация с нестопанска цел за научни изследвания и образование, посветила се на помощ на хората, намаляване на стреса, саморегулиране на емоциите и осигуряване на по-щастлив живот за всички.

През 1954 г. Шуман установява, че Земята поддържа честота 7,83 Hz. Оттогава терминът резонанс на Шуман служи за описване или измерване на пулса или сърдечния ритъм на Земята.

Доказано е научно,

че дейността на нервната ни система реагира на промените в слънчевата и геомагнитна активност, както и на резонанса на Шуман.

Проучване на 104 участници в пет страни показва, че сърдечните ритми на хората са синхронизирани в световен мащаб и със земните енергийни системи.

Биологичните системи на Земята се влияят от невидими магнитни полета от всякакъв вид и честоти и влияят на всяка клетка. Редица физиологични ритми са синхронизирани със слънчевата и геомагнитната активност.

В тази връзка човешките

регулаторни системи са предназначени да се адаптират сезонните климатични и геомагнитни промени. Резките колебания в слънчевата и геомагнитната активност, обаче, както и геомагнитните бури, ускоряват съществуващи заболявания.

Някои учени се стараят да открият как тези полета могат да бъдат усетени. Доказано е, че протеинът в човешката ретина има способността да открива магнитни полета и може да служи като магнитен сензор.

При повишената активност, на всеки 10,5 до 11 години, Слънцето излъчва еквивалента на 2,8 GHz сигнал и засяга човешкото здраве и поведение.

Магнитните полета на Земята

са носител на биологично значима информация, която свързва всички живи системи. Всеки от нас влияе на това глобално информационно поле.

Наличието на обратна връзка между човешките същества и всички енергийни-магнитни системи на Земята е научно доказано.

Земята и йоносферата генерират честоти от 0,01 херца до 300 херца. Честота, която се среща в нашия мозък, сърдечно-съдовата и нервната ни система.

Колебанията в магнитните полета на Земята и Слънцето ни оказват влияние, както и ние – на тях. Това влияе и на колективното съзнание. Нашите отношения, емоции и намерения засягат целия живот на Земята.

НП/C.Evo 2022