Тайни и загадки

Леонардо Да Винчи и тайните евангелия. Знанието за Бог и живота е преследвано от Ватикан

Апокрифните евангелия са контрапункт на оригиналните четири евангелия. Католическата църква ги отрича и дори изпраща своите агенти по цялото земно кълбо. Целта е една – да ги притежава. Какво могъщо знание се съдържа там, което може да застраши империята на Ватикан сити? Колко духовни истини са записани, че да бъдат преследвани така систематично? Вероятно отговорите се крият в картините и творчеството на Леонардо Да Винчи. Днес никой изследовател не се наема да твърди сто процента, че е разкрил посланията на Магистъра на Ордена на Сион.

Но какво точно страска съня на червените плащове? Апокрифните евангелия запълват празнотите в библейските текстове. Историите за детството на Исус, които не са записани. Съществува и арабското евангелие за детството на Исус. Имаме много такива сведения, които преразказват библейски епизоди, но добавят всевъзможни детайли. В тези детайли е очевидно показана истинската фигура на божия Син. Някои от тях, като Евангелието от Тома има тенденции в начина, по който се разказва историята, за да се наблегне на мъдростта на Исус.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Същото важи и за повечето евангелия за детството и други странични евангелия, които в наши дни наричаме апокрифни. Те не са в основното русло, не са били приети като библейски. Историята на гностиците е много интересна. Още през втори век това движение е било много силно. Гностичният вид християнство бил преобладаващ. Гностицизмът идва от понятието “gnosis,“- “познавам“. Това е древното знание. То е представяно от секта, философия, която силно вярвала, че има някакво тайно познание. Познание, което хората трябвало да научат, за да разберат напълно какво е животът и какво е Бог?

Тайните евангелия са сериозна заплаха за Ватикан
Тайните евангелия са сериозна заплаха за Ватикан сити

Ето защо преразказали знанието в книги. Твърди се, че има огромно количество литература. В действителност, евангелията и другите гностически писания, открити наскоро, са включени в книга, която е по-дълга от самия Нов Завет. Ватикан сити вижда в това ексцентричен вид религия, встрани от приетото и взима мерки да я потисне. Какво се е случило с тези евангелия и защо са били елиминирани?

В някакъв момент епископите на Рим ги осъдили и казали, че повече няма да се използват. После римските епископи и папата започнали да се опитват да елиминират използването на тези материали, които били счетени не просто за неуместни, а за вредни и упадъчни. Легендата твърди, че един от просветените събрал всички текстове, папируси и късове хартия описващи познанието и ги скрил в една скала. Как гностическите евангелия били върнати към живот е загадка не по-малка от самата секта на просветените. Откриването на гностическите евангелия е описвано като невероятна история с много неизвестни. Ето какво знаем без да твърдим, че всичко в разказа е достоверно на сто процента.

Историята започва през декември 1945 г в Египет по горното течение на Нил, на около 500 км южно от Кайро. Там имало група камилари, които търсели тор по бреговете на Нил. Единият от камиларите попаднал на керамична делва. За няколко мига бедняците си мислели, че са открили злато, защото въздухът се изпълнил с малки жълти частици. Но бързо осъзнали, че вместо злато, те били ситни парченца папирус.

Текстът обикалял египетския черен пазар, докато един американски историк, Джеймс Робинсън ги купува и започва да ги превежда. Те всъщност се оказват безценни ръкописи. Папирусите се превръщат в най-важните археологически находки на 20-ти век. Откриването на древните текстове хвърля светлина върху най-дълго коментираната тема в средите на любителите на конспиративни теории. Знаел ли е Леонардо Да Винчи всички тайни, които Църквата се опитвала да укрие през по-голямата част от историята си? Отговорът клони към положителен. Но започваме да си задаваме още и още въпроси, които настояват за категоричност, а не догатки описани в документални филми и бестселъри.

Бил ли е Леонардо да Винчи Магистър на Ордена на Сион? Отговорът се налага след години проучвания. Да, Леонардо е просветен член на ордена. Нарисувал ли е Мария Магдалена в „Тайната вечеря”? Почти стопроцентово можем да твърдим – това е Мария Магдалена. Създала ли е тя наследници на неговия род? Ето това може би никога няма да узнаем със сигурност. Интересно е да отбележим, че единствените сведения за Мария Магдалена се срещат в гностическите евангелия. Евангелията, отхвърлени от Църквата. Евангелие на Филип казва, че има трима, които вървят винаги с Господ. Мария майка му, сестра й и Магдалена, наречена негова “придружителка“. Друго гностическо евангелие описва как Мария Магдалена предизвикала ревността на апостолите, защото била много близка с Господ, който често я целувал по устата. Едно е сигурно. Загадката на тайното познание, което гностиците са споделили със света и после изчезва от лицето на земата завинаги ще разпалват човешкото въображение.

НП