България

🎧 ЛУДОСТ И ЦИНИЗЪМ ОТ ООН. ПЛАНЪТ СОРОС ІІ Е В ХОД

През юли всички 193 държави-членки на ООН, с изключение на САЩ, които се оттеглиха миналата година, одобриха Пакт за миграцията.

Много страни в Европа – Унгария, Полша, Австрия, Чехия, Хърватска, САЩ, Австралия  категорично отказаха неговото подписване и изразиха опасения, че пактът може да ограничи суверинитета и да меко казано да заличи европейските християнски ценности.

В България съдържанието на Глобалния пакт за миграция не е познато. Страната ни може да бъде подложена на висок риск не само за националната сигурност.

С Георги Марков разговаряме по темата в телефонно интервю от последните минути.