Тайни и загадки

Луната – изкуствен спътник на Земята. Възможно ли е това?

През 60-те години Михаил Васин и Александър Шербаков от Академията на науките на СССР излагат хипотезата, че всъщност нашият спътник е създаден по изкуствен начин.

Тази хипотеза се състои от осем основни постулата, наречени от хората „загадки“, които анализират някои от най-удивителните моменти отнасящи се до Луната.  Въпросът: Луната е изкуствен спътник?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Първата загадка на Луната: изкуствена Луна или космически обмен

Всъщност, орбитата на движението и големината на Луната са физически почти невъзможни. Ако това е естествено, може да се твърди, че е много странен  „каприз“ на космоса.

Това се дължи на факта, че величината на Луната е една четвърт от големината на Земята, а съотношението между спътника и планетата е винаги много по-малко. Разстоянието от Луната до Земята е такова, че размерите на Слънцето и Луната изглеждат еднакви.

Тези заключения ни позволяват да наблюдаваме такъв рядък феномен като пълно слънчево затъмнение, когато Луната изцяло закрива Слънцето. Същата математическа невъзможност важи и по отношение на масите на двете небесни тела.

Ако Луната беше тяло, което в даден момент е било привлечено от Земята и е получило естествена орбита, би трябвало тази орбита да е елипсовидна. Вместо това, тя е поразително кръгла.

Втората загадка на Луната: неправдоподобната  кривина на повърхността на Луната

Неправдоподобната  кривина на повърхността на Луната е необяснима. Луната не е кръгло тяло.

Резултатите от геоложките изследвания водят до извода, че този планетоид е всъщност куха сфера. Учените все още не могат да обяснят как Луната може да има такава странна структура без да се поддава на разрушение.

Едно от обясненията, предложени от гореспоменатите учени е, че лунната кора е направена от твърд титанов корпус.

И наистина беше доказано, че лунната кора и скали имат необичайно високо съдържание на титан. По оценките на руските учени Васин и Шербаков дебелината на титановия слой е 30 километра.

Третата загадка на Луната: лунните кратери

Обяснението за наличието на огромно количество метеоритни кратери на повърхността на Луната е широко известно − отсъствието на атмосфера.

Повечето космически тела, които се опитват да проникнат в Земята, срещат по пътя си километри атмосфера и всичко завършва с това, че „агресорът“ се разпада. Луната няма способността да защитава повърхността си от белезите, оставени от всички врязали се в нея метеорити − кратери с всевъзмони размери.

Това, което остава необяснимо, е малката дълбочина, на която са проникнали гореспоменатите тела. Наистина изглежда така, сякаш слой от изключително здрава субстанция не позволява на метеоритите да проникнат в центъра на спътника.

Дори кратерите с диаметър 150 километра не надвишават 4 километра дълбочина в Луната. Тази особеност е необяснима от гледна точка на нормалните наблюдения за това, че трябва да има кратери с дълбочина най-малко 50 километрова дълбочина.

Четвъртата загадка на Луната: „лунните морета“

Как са се образували  така наречените „лунни морета“? Тези гигантски области от твърда лава, произхождаща от вътрешността на Луната, лесно биха могли да бъдат обяснени, ако Луната беше гореща планета с течна вътрешна част, където те биха могли да възникват след ударите  на метеоритите. Но физически много по-вероятно е Луната, съдейки по нейните размери, винаги да е била студено тяло. Друга загадка е местоположението на „лунните морета“. Защо 80% от тях са на видимата страна на Луната?

Петата загадка на Луната: масконите

Гравитационното привличане на повърхността на Луната не е хомогенно. Този ефект вече бе отбелязан от екипажа на Аполон VIII, когато летеше около зоните на лунните морета. Масконът (от „Масова концентрация“ – концентрация на маса) е място, където се смята, че има вещество с по-голяма плътност или в големи количества. Това явление е тясно свързано със лунните морета, тъй като масконите са разположени под тях.

Шестата загадка на Луната: географска асиметрия

Доста шокиращ науката факт, за който все още няма обяснение, е географската асиметрия на повърхността на Луната. Знаменитата „тъмна“ страна на Луната има значително повече кратери, планини и елементи на релефа. При това, както вече споменахме, повечето морета, обратно, се намират на страната, която можем да видим.

Седмата загадка на Луната: нейната ниска плътност 

Плътността на нашия спътник е 60% от плътността на Земята. Този факт, заедно с различни изследвания, доказва, че Луната е кух обект. Освен това, няколко учени се осмелиха да предположат, че гореспоменатата кухина е изкуствена. В действителност, като се има предвид разположението на повърхностните слоеве, които са били идентифицирани, учените твърдят, че Луната прилича на планета, която се е формирала „обратно“, а някои използват това като аргумент в полза на теорията за „изкуствената отливка“.

Осмата загадка на Луната: произходът

През миналия век са били условно приети три теории за произхода на Луната. Понастоящем по-голямата част от научната общност приема хипотезата за изкуствения произход на Луната като не по-малко обоснована, отколкото другите теории.

Една от теориите предполага, че Луната е фрагмент от Земята. Но огромните различия в природата на тези две тела правят тази теория практически несъстоятелна.

Друга теория се състои в това, че даденото небесно тяло е образувано по същото време като Земята, от един и същи облак от космически газ. Но предишното заключение е валидно и по отношение на това съждение, тъй като Земята и Луната би трябвало да имат поне сходна структура.

Третата теория предполага, че Луната, скитайки се по космоса, е попаднала в земното притегляне, което я е хванало и превърнало в „пленница“.

Големият недостатък на това обяснение е в това, че орбитата на Луната е практически кръгла и циклична. При подобно явление (когато спътника е „уловен“ от планетата), орбитата би била достатъчно отдалечена от центъра или най-малкото би била елипсовидна.

Четвъртото предположение е най-невероятното от всички, но то може да обясни различните аномалии, които са свързани със спътника на Земята, тъй като, ако Луната беше създадена от разумни същества, законите на физиката, които й въздействат, не биха били еднакво приложими към другите небесни тела.

Загадките на Луната, представени от учените Васин и Шербаков, са само някои реални физически оценки на аномалиите на Луната. Освен това съществуват и много други видео и фотографски свидетелства и изследвания, които вдъхват увереност на тези, които мислят за възможността нашият „естествен“ спътник да не е такъв.

Още по темата

1. На Земната орбита изобщо няма Луна − има само плоска проекция (холограма).

При това тази проекция е доста примитивна технически, съдейки по това, че нейните създатели са били принудени да създадат именно плоска проекция и именно затова Луната е обърната към нас с едната си страна.

Това е просто икономия на ресурси за поддържането на видимата част на Луната.

2. На орбитата на Земята наистина има обект, чиито размери съответстват на това, което съответства на видимата от нас от Земята „Луна“, но всъщност това, което виждаме, е само холограма − маскировка, създадена върху обекта.

Това, между другото, обяснява защо никой не лети до „Луната“. Мисля, че всички държави, които са изпращали свои апарати на „Луната“, прекрасно знаят, че под маската на това, което виждаме от Земята, има съвсем друго.

В полза на тези версии са фактите, които отдавна изненадват със своята нелогичност:

− Защо човечеството изпраща апарати в далечния  космос, но напълно пренебрегва най-близката до нас планета?

− Защо всички снимки на Луната, предавани от земните спътници, са с толкова отвратително качество?

− Защо астрономите, които разполагат със съвършени  телескопи, не могат да правят снимки на лунната повърхност с  качество сравнимо поне донякъде с това на снимките от Марс или от земните спътници.

Защо на орбитата на Зумята летят спътници способни да направят снимка на повърхността с такава резолюция, че тя изобщо да не може да се нарече снимка?

НП/2019