Новини

Магичната дама от назъбения трон в мистериозно обкръжение

Има загадъчни находки от миналото, които си остават напълно неизвестни, защото са в частни колекции и никой не ги излага на публичен показ.

Сред тях е уникалната статуетка „Дамата от назъбения трон в мистериозно обкръжение“, намерена неизвестно кога и от кого в долината на Инд ‒ между Пакистан и Индия.

Сега затаете дъх и бъдете готови да освободите съзнанието си за една невероятна теория.

Загадъчната статуетка 

Тази статуетка се появявила в полезрението на археолозите през 2009 г., когато частен колекционер поканил известния италиански археолог Масимо Видал, за да я огледа и оцени. 

Вътрешността на предполагаемия кораб

Ученият провел съответния анализ (включително тестване посредством термолуминесценция) и установил, че артефактът е с формата на някакво странно транспортно средство с не по-малко странни хора на него, създаден около 2700 година. пр. Хр.

Това била причината да започнат да се появяват различни теории за произхода на артефакта. Някои от тях били повече от шокиращи…

Теорията за летящия извънземен кораб

Най-интересната теория е на Никола Скафорти. Изследователят от Флоренция изказва предположение, че някаква древна цивилизация е запечатала в тази статуетка летателен апарат с хора.

Те седят в него, с удължени черепи, каквито са откривани и в древен Египет, и на различни места по света, включително в Русия. 

Удължените черепи се виждат отчетливо на артефакта

Всички вече са чували обясненията на учените, че хората в древността изкуствено са деформирали черепите си. Така те подчертавали своята принадлежност към управляващия елит.

Остава неясно от кого са копирали такива издължени черепи и защо са ги възприели за върха на съвършенството. До днес споровете по тази тема не са приключили.

Алтернативните теории

Малко по смелите изследователи твърдят, че в древността е съществувала някаква висша раса, може би извънземни или местни жители на Атлантида, която е имала подобна структура на главата.

При това тези висши личности притежавали не само удивителна външност, но и огромни познания и възможности.

Те умеели да летят на своите небесни апарати, да строят пирамиди, да хвърлят светкавици и много други чудновати за неукия народ странности.

Древен летателен апарат или просто артефакт от изчезнала цивилизация?

Напълно е възможно артефактът,

описан тук като някакво непознато транспортно средство, всъщност да изобразява един от летателните апарати на тази по-висша раса и самите пришълци на него. 

Оттук и удължените черепи на пътниците и странните им очни кухини и нещо подобно на клюн вместо уста и нос.

Това са само предположения, но те показват главното: Нашата история е пълна с тайни и загадки, които така си и остават неразгадани за нас. 

Може би ще си останат неразгадани, докато човечеството не открие тайните на времето и не се научи да гледа в дълбокото минало не само посредством археологически разкопки и архитектурни развалини.

esoreiter.ru